Grzegorz Strzemecki

Podpisanie warszawskiej deklaracji LGBT wkrótce po objęciu urzędu prezydenta stolicy pokazało priorytety Rafała Trzaskowskiego. Jeśli wygra najbliższe wybory, zapewne równie szybko wprowadzi taką deklarację dla całej Polski. Dlatego wyborcy powinni wiedzieć, co naprawdę ona oznacza i czemu służy.   Po pierwsze ustalmy fakty: brak takiej deklaracji (Karty LGBT) nie oznacza umniejszenia praw obywatelskich ani prześladowania tzw. mniejszości seksualnych. Prześladowania to mit, który wzbudzając litość, ma skłaniać większość do wyzbycia się swoich praw na rzecz mniejszości. Statystyki mówią, że najwięcej przemocy ma miejsce właśnie w związkach LGBTQ. Amerykanin Robert Oscar Lopez, wychowany w tym środowisku i przez szereg lat aktywny gej, poświadcza to mówiąc: „Wstydliwą tajemnicą jest...
Piętnastoletni Jakub Baryła stanął z uniesionym krzyżem na drodze paradzie rzekomej równości, wyrażając sprzeciw wobec ideologii LGBTQ i wszystkiego, co z nią się wiąże. Za ten czyn prof. Jacek Kochanowski zelżył chłopca, nazywając go „pojebem z krzyżem”. Co jeszcze mówi ów czołowy polski myśliciel? Nie od dziś wyzwiska to sposób „dyskusji” „liberalnych” „elit”. I choć „pojeba” uznały one wprawdzie za przegięcie, jednak „faszysta”, „naziol” czy „naziolski biskup” to przyjęta norma. Czemu sprzeciwił się Jakub Baryła? Czego broni swoimi wyzwiskami prof. Kochanowski i jego poplecznicy? „Jestem nie tylko profesorem, ale także gejem” – pisze Kochanowski, czołowy polski ideolog LGBTQ, który choć sam zaprzecza istnieniu tej ideologii, to jego teksty mówią coś zupełnie innego. Kim jest? Jak...
Ideologia LGBTQ, która rzekomo nie istnieje, osiąga swoje cele. Destabilizacja płci i seksualności dzieje się naprawdę. Czy chcemy, żeby Polska również podążała w tym kierunku? „Społeczna sytuacja kobiet nie jest konsekwencją »po prostu« męskiej dominacji” – pisze Jacek Kochanowski, czołowy ideolog LGBTQ w Polsce: „Przyczyną kłopotów jest sama instancja płci oraz związane z jej ustanawianiem, implantowaniem i egzekwowaniem mechanizmy normatywne, ale jest nią także seksualność, skonstruowana tak, by podtrzymywać suplementarną strukturę binaryzmu płci. Podobnie – źródłem społecznej sytuacji osób nieheteroseksualnych jest nie tyle dominacja heteroseksualistów, ile konstrukcja seksualności jako narzędzia normatywnej przemocy, ale także heteronormatywna konstrukcja norm płci” – czytamy....
Jednym z najważniejszych zadań rządu powinno być zawrócenie Polski z genderystowskiego kursu, wyznaczonego ustanowieniem takich narzędzi do realizacji polityki queer jak konwencja CAHVIO, ustawa o in vitro czy genderystowskie projekty edukacyjne Ważne jest „zawrócenie”, a nie „zatrzymanie”. Stało się bowiem regułą, że we właściwych demokracjom naprzemiennych rządach (zwykle realnej) lewicy i (jakże często nominalnej i bezideowej) prawicy ta pierwsza konsekwentnie realizowała program rewolucji maszerującej – czy raczej pełzającej – przez instytucje, podczas gdy ta druga najwyżej ów proces zatrzymywała lub spowalniała. Dzięki temu przy każdym powrocie do władzy lewica przystępowała do kontynuowania rewolucji, dodatkowo wspieranej systematycznym praniem mózgów społeczeństw przez operujące...
W ramach genderowskiego projektu pod patronatem (w nowomowie: matronatem) minister Małgorzaty Fuszary przeanalizowano setki podręczników do wszystkich przedmiotów. Wszystkie nadają się do wymiany, na przykład dlatego, że chłopcy nie ubierają się w nich na różowo i nie bawią się lalkami… To jednak tylko fasada Odbywająca się niedawno w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów konferencja pod patronatem Małgorzaty Fuszary, specjalistki od „nienormatywnych praktyk rodzinnych”, pełnomocniczki rządu ds. równości, zwieńczyła projekt „Gender w podręcznikach”, analizujący je dla MEN pod kątem edukacji „równościowej”. „Mam nadzieję, że ten raport to jest początek wielkich zmian, że to nie zostanie zatrzymane” – powiedziała współgospodyni konferencji Joanna Piotrowska, prezes Fundacji „Feminoteka”....
Ustawa o uzgodnieniu płci sprawia, że status rzeczywistości, także prawnej, zyskują ludzkie wyobrażenia, tzw. fantazmaty. Teoria/ideologia gender-queer staje się nie tylko narzędziem opisu, ale i wyznacza państwu własne obłąkane cele Umożliwienie gejom ślubów to najczęściej dostrzegany skutek ustawy. Sprawa jest jednak szersza. „O uzgodnienie płci może wnosić osoba, która (…) nie pozostaje w związku małżeńskim, u której tożsamość płciowa różni się od płci wpisanej do aktu urodzenia”. Tożsamość płciową ustawa określa jako „utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości”. Do uznania wniosku o uzgodnienie płci, czyli faktycznego prawnego nadania płci innej niż biologiczna, nie są potrzebne żadne materialne przejawy odmiennej płci. Wystarczy owo odczuwanie...
Rząd i parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej załatwili polskim dzieciom możliwość ich adopcji przez pary homoseksualne, równocześnie kładąc najmocniejszy fundament genderyzmu jako obowiązującej państwowej ideologii Rząd koalicji PO–PSL od początku swojego urzędowania przystąpił do zaszczepiania w Polsce ideologii gender-queer. Wspierał genderystowskie projekty w edukacji i kulturze oraz uczył urzędników teorii queer, jednak jawną ofensywę gender w Polsce rozpoczęło ogłoszenie Standardów Edukacji Seksualnej WHO na konferencji zorganizowanej w kwietniu 2013 r. przy współudziale MEN i PAN. Sprawy nabrały dodatkowego tempa rok temu po mianowaniu w lipcu Małgorzaty Fuszary na stanowisko pełnomocnika do spraw równości i powołaniu Ewy Kopacz na prezesa Rady Ministrów. Platforma...
Sąd Najwyższy USA, narzucając wszystkim stanom obowiązek legalizacji „małżeństw” tej samej płci, odebrał prawa ustawodawcy i poszczególnym stanom, otwierając puszkę Pandory dalszych redefinicji małżeństwa 26 czerwca Sąd Najwyższy USA wydał orzeczenie, że z gwarantowanego przez konstytucję równouprawnienia obywateli wynika, iż poszczególne stany nie mogą zakazywać legalizowania związków jednopłciowych. Tym samym przypieczętował zmiany definicji małżeństwa w najważniejszym kraju zachodniej cywilizacji.   Przypieczętował, ponieważ samej zmiany dokonał już dwa lata temu, 26 czerwca 2013 r., uznając za niekonstytucyjne zdefiniowanie małżeństwa jako „związku jednego mężczyzny i jednej kobiety”. Stwierdzenie to zawarte było w uchwalonej w 1996 r. „Ustawie o obronie małżeństwa” (...
Kazirodztwo jest nieodłącznym elementem teorii/ideologii queer, w której rząd szkoli urzędników, a prof. Fuszara propaguje na Uniwersytecie Warszawskim. Jej celem jest destabilizacja poczucia płci i seksualności W medialnej burzy wokół poglądów Małgorzaty Fuszary na kazirodztwo jej obrońcy twierdzą, że jej wypowiedź wyjęto z kontekstu. Przyjrzyjmy się zatem owemu kontekstowi. Na początek – merytorycznej zawartości referatów konferencji, na której padły słowa Fuszary.  Temat kazirodztwa poruszany był także przez innych prelegentów. Jeden z nich stwierdził, że „nacisk na alternatywne formy bliskości” oparte na „relacjach seksualnych/pożądania” w rodzinie nie tylko między rodzicami stanowi inherentną (nieodłączną, nieusuwalną) część teorii queer. Jeszcze inny prelegent stwierdził,...