Degenderyzacja potrzebna od zaraz

Jednym z najważniejszych zadań rządu powinno być zawrócenie Polski z genderystowskiego kursu, wyznaczonego ustanowieniem takich narzędzi do realizacji polityki queer jak konwencja CAHVIO, ustawa o in vitro czy genderystowskie projekty edukacyjne

Ważne jest „zawrócenie”, a nie „zatrzymanie”. Stało się bowiem regułą, że we właściwych demokracjom naprzemiennych rządach (zwykle realnej) lewicy i (jakże często nominalnej i bezideowej) prawicy ta pierwsza konsekwentnie realizowała program rewolucji maszerującej – czy raczej pełzającej – przez instytucje, podczas gdy ta druga najwyżej ów proces zatrzymywała lub spowalniała. Dzięki temu przy każdym powrocie do władzy
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: