Kontakt

Adres redakcji:
ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
Tel.: (+48 22) 290 29 58
redakcja@gazetapolska.pl

Sekretariat redaktora Naczelnego: Anna Kazimierczuk
tel. 603 117 483
sekretariat@gazetapolska.pl

PRENUMERATA
kontakt tel. 605 900 002
e-mail prenumerata@swsmedia.pl
szczegóły na stronie prenumerata.swsmedia.pl

Kontakt z czytelnikami: w godz. 9.00 - 13.00

Anna Kazimierczuk
tel.: 603 117 483

Ewa Wójcik
tel.: 505 942 224

redakcja@gazetapolska.pl

Kontakt z działem reklamy:
e-mail: reklama@gazetapolska.pl
tel. 603 117 134

Kontakt z działem PR:
e-mail: promocja@gazetapolska.pl
tel. 501 618 977

W sprawie zapytań oraz problemów technicznych prosimy o kontakt:
prenumerata@gazetapolska.pl