Zwycięstwo rewolucji gender-queer

Sąd Najwyższy USA, narzucając wszystkim stanom obowiązek legalizacji „małżeństw” tej samej płci, odebrał prawa ustawodawcy i poszczególnym stanom, otwierając puszkę Pandory dalszych redefinicji małżeństwa 26 czerwca Sąd Najwyższy USA wydał orzeczenie, że z gwarantowanego przez konstytucję równouprawnienia obywateli wynika, iż poszczególne stany nie mogą zakazywać legalizowania związków jednopłciowych. Tym samym przypieczętował zmiany definicji małżeństwa w najważniejszym kraju zachodniej...
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: