Redakcja

Redaktor naczelny: Tomasz Sakiewicz
Z-ca red. naczelnego: Katarzyna Gójska, Piotr Lisiewicz
Sekretarz redakcji: Martyna Hajdo-Trolińska (kier.), Małgorzata Wiankowska

Kierownicy działów:

 • Kraj - Piotr Lisiewicz
 • Świat - Maciej Kożuszek
 • Kultura - Sylwia Krasnodębska
 • Gospodarka - Maciej Pawlak
 • Historia - Tomasz Łysiak
 • Publicystyka - Piotr Lisiewicz

Członkowie redakcji:

 • Piotr Nisztor
 • Grzegorz Wierzchołowski
 • Hubert Kowalski
 • Igor Szczęsnowicz (obrona narodowa)
 • Konrad Wysocki
 • Jacek Liziniewicz (środowisko)
 • Jan Przemyłski (nauka \ technika)
 • Iwona Balcerak (kulinaria)
 • Grzegorz Broński (kryminalni)
 • Stefan Czerniecki
 • Krzysztof Kossowski 
 • Witold Gadowski
 • Marcin Wolski
 • Bohdan Urbankowski
 • Kaja Bogomilska
 • Robert Kilen (moto)
 • Joanna Lichocka
 • Tomasz P. Terlikowski
 • Jan Pospieszalski
 • Ryszard Czarnecki
 • Michał Rachoń
 • Jerzy Targalski
 • Tadeusz Płużański
 • Dawid Wildstein
 • Józef Wieczorek
 • Krzysztof Karnkowski
 • Marek Kalinowski
 • Tomasz Mysłek

Kluby GP - Ryszard Kapuściński
Layout i logotyp - Mariusz Troliński
Nadzór graficzny i foto: Mariusz Troliński (kier.), Krzysztof Lach
Ilustracje - Mirosław Andrzejewski, Rafał Zawistowski
DTP - Paweł Chrzanowski, Aleksander Razcwarkow, Paweł Pawluszek, Maciej Kiełkucki

Wydawca:
Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o. o.

Adres redakcji:
ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
Tel.: (+48 22) 290 29 58
Fax.: (+48 22) 290 29 58
redakcja(at)gazetapolska.pl