Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Redakcja

Redaktor naczelny: Tomasz Sakiewicz,

Zastępcy redaktora naczelnego: Katarzyna Gójska i Piotr Lisiewicz,

Sekretarz redakcji: Martyna Hajdo-Trolińska (kier.), Małgorzata Wiankowska

Kraj: Piotr Lisiewicz (kier.), Piotr Nisztor, Hubert Kowalski, Grzegorz Wierzchołowski, Grzegorz Broński, Kaja Bogomilska,

Świat: Maciej Kożuszek (kier.),

Kultura: Sylwia Krasnodębska (kier.),

Gospodarka: Maciej Pawlak (kier.)

Historia: Tomasz Łysiak (kier.),

Publicystyka: Piotr Grochmalski, Joanna Lichocka, Grzegorz Wszołek, Konrad Wysocki (Obronność), Jacek Liziniewicz (Środowisko), Stefan Czerniecki (Podróże), Jan Przemyłski (Technika), Iwona Balcerak (Kulinaria), Ryszard Kapuściński (kluby),

Stali felietoniści: Ryszard Czarnecki, Krzysztof Karnkowski, Tadeusz P. Płużański, Michał Rachoń, Józef Wieczorek, Dawid Wildstein

Projekt layoutu i logotypu: Mariusz Troliński

Nadzór graficzny i foto: Mariusz Troliński (kier.), Krzysztof Lach-Kubica

DTP: Paweł Chrzanowski, Aleksander Razcwarkow, Paweł Pawluszek

Sekretariat redaktora naczelnego: Anna Kazimierczuk

Druk: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., Wyszków