Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Regulamin serwisu SMS

Regulamin serwisu SMS „TYGODNIK”

Postanowienia wstępne: 
Organizatorem serwisu jest Niezależne Wydawnictwo Polskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, NIP 5210524433, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000220368, Kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 PLN.

Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu.
Serwis działa od dnia 12 czerwca 2013 do odwołania.
Serwis polega na przesyłaniu zapowiedzi treści ukazującego się artykułu w tygodniku Gazeta Polska przez SMS (4 razy w ciągu 30 dni od zamówienia) 
  
Zasady korzystania z Serwisu: 
Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać sms na numer premium serwisu o treści TYGODNIK.
W przypadku wysłania prawidłowej komendy użytkownik w ciągu 30 dni od wysłania SMSa będzie otrzymywał na telefon, z którego wysłał SMS w każdy wtorek między godzinami 10.00 a 20.00 SMS zawierający zapowiedź treści artykułu z tygodnika Gazeta Polska (na co użytkownik jednocześnie wyraża zgodę).
Koszt wysłania wiadomości pod numer 7555 wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN brutto)
Upusty cenowe dla grup abonentów na abonament i usługi abonamentowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu. 
  
Postanowienia końcowe: 
Użytkownik zamawiając niniejszy serwis wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną dotyczących i pochodzących od Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, i TV Republika.
Regulamin serwisu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.gazetapolska.pl
Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu.
Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować na adres mailowy: gpc@forumsa.pl wpisując w temacie wiadomości: Reklamacja SMS
Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu ich otrzymania.


Regulamin serwisu SMS „Newsletter”
 
Postanowienia wstępne: 
Organizatorem serwisu jest Niezależne Wydawnictwo Polskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, NIP 5210524433, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000220368, Kapitał zakładowy w wysokości 80 000, 00 PLN.

Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu.
Serwis działa od dnia 20 grudnia 2012 do odwołania.
Serwis polega na przesyłaniu newslettera “Gazety Polskiej” przez SMS (4 razy w ciągu 30 dni od zamówienia) 
 
Zasady korzystania z Serwisu: 
Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać sms na numer premium serwisu o treści GP3.
W przypadku wysłania prawidłowej komendy użytkownik w ciągu 30 dni od wysłania SMSa będzie otrzymywał na telefon, z którego wysłał SMS w każdy piątek między godzinami 10.00 a 19.00 SMS zawierający najważniejsze informacje minionego tygodnia lub kalendarium wydarzeń (na co użytkownik jednocześnie wyraża zgodę).
Koszt wysłania wiadomości pod numer 7955 wynosi 9 PLN netto (11,07 PLN brutto).
Upusty cenowe dla grup abonentów na abonament i usługi abonamentowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu. 
 
Postanowienia końcowe: 
Regulamin serwisu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.gazetapolska.pl
Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu.
Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować na adres mailowy: gpc@forumsa.pl wpisując w temacie wiadomości: Reklamacja SMS
Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu ich otrzymania. 
ANEKS nr 1 do Regulaminu konkursu „Regulamin serwisu SMS „Newsletter”
 
Organizator serwisu „Newsletter”: Niezależne Wydawnictwo Polskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, NIP 5210524433, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000220368, Kapitał zakładowy w wysokości 80 000, 00 PLN, zwany dalej „Organizatorem”, podjął następujące decyzje dotyczące serwisu:
 
Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać sms na numer premium serwisu o treści GP3 lub NEWS. 
 
Aneks wchodzi w życie z dniem 12.06.2013.
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Regulamin serwisu SMS „Opinia”
 
Postanowienia wstępne: 
Organizatorem serwisu jest Niezależne Wydawnictwo Polskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, NIP 5210524433, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000220368, Kapitał zakładowy w wysokości 80 000, 00 PLN.

Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu.
Serwis działa od dnia 20 grudnia 2012 do odwołania.
Serwis polega na przesyłaniu Opinii Dziennikarzy “Gazety Polskiej”, na temat bieżącej sytuacji gospodarczo politycznej przez SMS (4 razy w ciągu tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek przez okres 2 tygodni od zamówienia usługi. ) 
 
Zasady korzystania z Serwisu: 
Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać sms na numer premium serwisu o treści GP2.
W przypadku wysłania prawidłowej komendy użytkownik w ciągu 14 dni od wysłania SMSa będzie otrzymywał na telefon, z którego wysłał SMS w każdy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek między godzinami 10.00 a 20.00 SMS zawierający opinie dziennikarzy „Gazety Polskiej” na tematy gospodarczo-polityczne.
Koszt wysłania wiadomości pod numer 7555 wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN brutto)
Upusty cenowe dla grup abonentów na abonament i usługi abonamentowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu. 
 
Postanowienia końcowe: 
Regulamin serwisu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.gazetapolska.pl
Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu.
Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować na adres mailowy: gpc@forumsa.pl wpisując w temacie wiadomości: Reklamacja SMS
Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu ich otrzymania. 
ANEKS nr 1 do Regulaminu konkursu „Regulamin serwisu SMS „Opinia”
 
Organizator serwisu „Opinia”: Niezależne Wydawnictwo Polskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, NIP 5210524433, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000220368, Kapitał zakładowy w wysokości 80 000, 00 PLN, zwany dalej „Organizatorem”, podjął następujące decyzje dotyczące serwisu:
Serwis polega na przesyłaniu Opinii Dziennikarzy “Gazety Polskiej”, na temat bieżącej sytuacji gospodarczo politycznej lub informacji o bieżącym artykule dnia ukazującym się w „Gazeta Polska Codziennie” przez SMS (4 razy w ciągu tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek przez okres 2 tygodni od zamówienia usługi).
Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać sms na numer premium serwisu o treści GP2 lub GAZETA. 
Aneks wchodzi w życie z dniem 12.06.2013.