Paweł Krzywina

Perspektywa łatwego zysku kusi wielu nieprofesjonalnych inwestorów. Raport NIK dotyczący rynku Forex wskazuje, że w ciągu 4,5 roku straty klientów krajowych firm inwestycyjnych wyniosły ponad 2,1 mld zł. Forex, czyli światowy rynek walutowy, jest segmentem rynku finansowego, który wyróżnia się znaczną płynnością i dynamiką. W kwietniu 2016 r. obroty na tym rynku były szacowane na około 5,1 bln dol. dziennie. Od niedawna, za pośrednictwem podmiotów oferujących usługi maklerskie, możliwość udziału w rynku Forex mają także klienci indywidualni (nieprofesjonalni uczestnicy rynku). Jak podaje NIK, firmy oferują swoje usługi głównie w celach spekulacyjnych. Inwestorzy nie stają się posiadaczami aktywów, które wspierałyby przykładowo rozwój gospodarki, lecz „grają” na krótkoterminowe zmiany...
Narodowy Program Mieszkaniowy wraz z pakietem „Mieszkanie plus” mogą gwałtownie przyspieszyć po wejściu w życie specustawy o wspieraniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji towarzyszących. Dzięki niej powinno powstać kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkań. Jej celem jest zwiększenie dostępności gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego. Ma ona w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju programu „Mieszkanie plus” i rozwiązania problemów mieszkaniowych w Polsce. Za realizację filara komercyjnego programu odpowiada spółka BGK Nieruchomości. Specustawa stwarza szybką ścieżkę dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. Dotyczy ona procedur przy zmianie przeznaczenia gruntów zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego lub w razie...
Komitet Ekonomiczny rządu poparł przekazanie w 75 proc. środków OFE na indywidualne konta emerytalne zarządzane przez fundusze inwestycyjne. Pozostałe 25 proc. ma trafić do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Przebudowa modelu emerytalnego ma poprawić dynamikę wzrostu PKB i zwiększyć o 16,5 mln liczbę oszczędzających w III filarze. Zaś ich wartość zostanie zewidencjonowana na subkontach prowadzonych przez ZUS. Koncepcja przebudowy obecnego modelu została rozwinięta w rządowym Programie Budowy Kapitału. Jest to poważny krok w kierunku pierwszej reformy systemu emerytalnego od 1999 r. - Nasza propozycja zmierza do tego, aby większość środków zgromadzonych w OFE (otwartych funduszy emerytalnych - z dotychczasowego tzw. II filaru systemu emerytalnego) znalazło się na indywidualnych...
Dzięki decyzji Eurostatu ws. podziału statystycznego województwa mazowieckiego – na Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami oraz resztę województwa – Mazowsze wciąż będzie mogło korzystać z funduszy unijnych po 2020 r. Zmiana ta, tzw. NUTS2, w opinii Ministerstwa Finansów nie zlikwiduje jednak systemu korekcyjno-wyrównawczego dochodów samorządów regionalnych, służącego zmniejszaniu różnic ekonomicznych w regionach, czyli tzw. janosikowego. Jeszcze w 2016 r. największe w Polsce województwo musiało zapłacić z tego tytułu 317 mln zł, a w br. kwota ta będzie o 40 mln zł wyższa. Pierwsze kroki Janosika Różnic w poziomie rozwoju różnych obszarów Polski można doszukiwać się jeszcze w XVIII w. Podział gospodarczy Polski od tamtego czasu stał się widoczny, a następnie umacniany – także...
Weszła w życie nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju. Nowe regulacje mają uelastycznić procedury przetargów, a także skończyć z nieuczciwą konkurencją i dyktatem najniższej ceny. Zamawiający muszą teraz zwracać większą uwagę na kryteria pozacenowe, które powinny stanowić przynajmniej 40 proc. wagi wszystkich ocenianych punktów O potrzebie wprowadzenia czytelnych reguł w zamówieniach publicznych mówiła już w exposé premier Szydło. Nowe przepisy zwiększają dodatkowo przejrzystość prawa, a także implementują dwie unijne dyrektywy. Ponadto zmiany dotyczą większego powiązania przetargów publicznych z prawem pracy. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, to pierwszy etap przekształcania systemu zamówień w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i...
Zespół ekspertów Kancelarii Prezydenta przedstawił 8 czerwca zmodyfikowany styczniowy projekt tzw. ustawy frankowej. O potrzebie pomocy zadłużonym we frankach mówił prezydent Andrzej Duda już podczas swojej kampanii prezydenckiej. Poprzednia propozycja Kancelarii spotkała się z dużą krytyką ze strony sektora bankowego oraz ekonomistów Projekt ustawy dotyczący frankowiczów zapewnia bezpieczeństwo zarówno kredytobiorcom, jak i kredytodawcom – powiedział na konferencji prasowej prof. Witold Modzelewski, który współtworzył tę propozycję. Zakłada ona wdrożenie narzędzia prawnego zobowiązującego banki do zwrotu nadpłaconych kwot przez kredytobiorców z tytułu spreadów. . Elastyczny projekt Propozycja Kancelarii Prezydenta odnosi się do kredytów denominowanych, indeksowanych i...
Po 10 latach od ogłoszenia decyzji o budowie terminala LNG przez rząd Jarosława Kaczyńskiego inwestycja może zacząć działać komercyjnie. Jest to największy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej, który znacznie poprawi bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i uniezależni nas od dostaw gazu z Rosji. W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie Pierwsza komercyjna dostawa LNG z Kataru do Świnoujścia zaplanowana jest na połowę lipca br. Jak poinformował Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, terminal może działać komercyjnie już w czerwcu, co oznaczałoby przyspieszenie realizacji planów. Kluczowa inwestycja W pierwszym etapie ...
Agencja ratingowa Moody’s utrzymała rating wiarygodności kredytowej dla Polski na poziomie A2/P-1, odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej. Stopień ten jest o jeden poziom wyższy od oceny FitchRatings i o dwa od styczniowego werdyktu S&P. Zmieniono jednak perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną W swoim komunikacie Moody’s wskazuje na silną i zdywersyfikowaną gospodarkę, co przejawia się w wysokim wzroście gospodarczym, mimo narażenia na ryzyka zewnętrzne i kryzys w strefie euro. Korzystna decyzja Utrzymanie obecnego ratingu to dobra informacja dla Polski pod względem finansowym i wizerunkowym, ponieważ nie spadnie zaufanie inwestorów z zagranicy. Pozostanie zagranicznego kapitału w naszym kraju przekłada się na koszt...
Ministerstwo Zdrowia planuje zasadniczą reformę organizacyjną systemu ubezpieczenia zdrowotnego, polegającą na likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i przygotowaniu nowych struktur niezbędnych do zapewnienia efektywnego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Takie rozwiązania mają udostępnić ją wszystkim Polakom, usprawnić funkcjonowanie placówek służby zdrowia oraz zlikwidować problem biurokracji Od stycznia 1999 r. zastąpiono finansowanie służby zdrowia z budżetu państwa modelem ubezpieczeniowo-budżetowym. Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, nowy system spowodował, że „2,5 mln obywateli polskich nie jest z różnych powodów ubezpieczonych”.  – W 2015 r. było ponad 0,5 mln osób, które po zgłoszeniu się do systemu publicznej opieki zdrowotnej usłyszały, że będą...
Po dziewięciu latach przerwy strategiczne inwestycje na obu końcach polskiego odcinka Morza Bałtyckiego zaczynają przybierać realne kształty. Budowa tunelu w Świnoujściu, a także przekop Mierzei Wiślanej mają nie tylko przyspieszyć rozwój regionów i poprawić sytuację ekonomiczną kraju, lecz także uniezależnić Polskę od polityki rosyjskiej oraz wzmocnić bezpieczeństwo naszych granic Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz prezydent Świnoujścia podpisali aneks do porozumienia z 2007 r. w sprawie budowy tunelu pod Świną. Inwestycja ma łączyć miasto oraz zespół portów Szczecin–Świnoujście z południem Europy. Ponadto rząd uzyskał wstępną zgodę Komisji Europejskiej na budowę Kanału Żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną, która...
Flagowy program PiS Rodzina 500+ może przyczynić się do poprawy popytu wewnętrznego, a tym samym przyspieszyć wzrost gospodarczy naszego kraju. Entuzjazm rządu znajduje odzwierciedlenie w najnowszym ratingu amerykańskiego banku inwestycyjnego Morgan Stanley, który podniósł o 0,4 proc. prognozę wzrostu PKB Polski, właśnie poprzez zwiększenie konsumpcji rodzin – Nawet zakładając spowolnienie na początku 2016 r., uważamy, że nasze poprzednie prognozy wzrostu o 3,2 proc. w 2016 r. i 3,4 proc. w 2017 r. są prawdopodobnie nieco zbyt niskie. Dodatkowo program 500+ wesprze gospodarkę, dokładając około 1 proc. PKB ze strony wydatków gospodarstw domowych – oceniają analitycy Morgan Stanley. Pomoc, która ma się zwrócić Program Rodzina 500+ ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez...
Co roku kilkanaście miliarów złotych nie wpływa do budżetu państwa w związku z istniejącą szarą strefą w transporcie drogowym. Jednym ze sposobów jej ograniczenia może okazać się wprowadzenie jednolitego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężarowych, który dodatkowo poprawiłby stan bezpieczeństwa państwa. Takie rozwiązanie jest tańsze od manualnej opłaty za przejazd przez autostrady i nie zmusza kierowców do stania w korkach Przyjęty na początku stycznia przez rząd Beaty Szydło projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym przybliża Polskę do likwidacji bramek na autostradach. Zgodnie z nowymi przepisami będziemy mogli korzystać z EETS, czyli europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Wdrożeniu tego rozwiązania mogłoby...
Utrzymanie tendencji spadku bezrobocia, wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. oraz wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku bankowego i od supermarketów, a także zapowiadane przez ministra finansów zwiększenie ściągalności podatku VAT i zaostrzenie walki z szarą strefą podatkową stanowią realny scenariusz gospodarczy na przyszły rok. Ponadto niskie ceny na rynku ropy naftowej i gazu nie powinny specjalnie nadwyrężyć portfeli Polaków Przed rządem w 2016 r. stoją trudne wyzwania oraz decyzje, jednak sytuacja wewnętrzna kraju może napawać optymizmem. Projekt budżetu na przyszły rok W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożonym przez ministra finansów, przewidziano, że dochody wyniosą 313,7 mld zł, wydatki 368,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,7 mld zł. Zgodnie z...