Pomocna dłoń dla frankowiczów

Zespół ekspertów Kancelarii Prezydenta przedstawił 8 czerwca zmodyfikowany styczniowy projekt tzw. ustawy frankowej. O potrzebie pomocy zadłużonym we frankach mówił prezydent Andrzej Duda już podczas swojej kampanii prezydenckiej. Poprzednia propozycja Kancelarii spotkała się z dużą krytyką ze strony sektora bankowego oraz ekonomistów

Projekt ustawy dotyczący frankowiczów zapewnia bezpieczeństwo zarówno kredytobiorcom, jak i kredytodawcom – powiedział na konferencji prasowej prof. Witold Modzelewski, który współtworzył tę propozycję. Zakłada ona wdrożenie narzędzia prawnego zobowiązującego banki do zwrotu nadpłaconych kwot przez kredytobiorców z tytułu spreadów. .
Elastyczny projekt
Propozycja Kancelarii Prezydenta odnosi się do kredytów denominowanych, indeksowanych i waloryzowanych, a kredytobiorcy mają mieć możliwość wyboru metody restrukturyzacji kredytu. – Po pierwsze, należy rozwiązać problem tzw. spreadów, czyli kwot pobranych przez banki w związku ze „sprzedażą” dewiz kredytobiorcom. Drugą sprawą jest tzw. odwalutowanie, czyli usunięcie dla chętnych klauzul, które są przyczyną owego kryzysu – wyjaśnił profesor.  
Kolejnym aspektem do rozwiązania jest okres, gdy kredyty były spłacane. – Tu sięgamy do kilku dróg, m.in. inspirując się bardzo ważnym doświadczeniem i propozycją projektu Kancelarii Prezydenta, dotyczącą kursu sprawiedliwego – wskazał. – Istnieje problem zwrotu lokalu, który był przedmiotem zabezpieczenia,  i wygaśnięcia zobowiązań z tego tytułu. Ponadto musimy rozwiązać skutki o charakterze bilansowym, rachunkowym, ekonomicznym zastosowania metod restrukturyzacji – powiedział.
O tym, że Kancelaria Prezydenta nie powinna zajmować się tą sprawą, mówi Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club. – Chciałbym, żeby wszyscy sobie uświadomili konsekwencje swoich propozycji. O niektórych mówiliśmy już przy okazji poprzedniej propozycji. Gdyby została przyjęta, to doprowadziłaby do...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: