Specustawa na plus. Nowe przepisy w sprawie przepisywania gruntów

Narodowy Program Mieszkaniowy wraz z pakietem „Mieszkanie plus” mogą gwałtownie przyspieszyć po wejściu w życie specustawy o wspieraniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji towarzyszących.

Dzięki niej powinno powstać kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkań. Jej celem jest zwiększenie dostępności gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego. Ma ona w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju programu „Mieszkanie plus” i rozwiązania problemów mieszkaniowych w Polsce. Za realizację filara komercyjnego programu odpowiada spółka BGK Nieruchomości.

Specustawa stwarza szybką ścieżkę dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. Dotyczy ona procedur przy zmianie przeznaczenia gruntów zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego lub w razie jego braku. – Często w miastach, na dobrze skomunikowanych terenach, mamy obszary postindustrialne, które są zapisane jako przemysłowe czy magazynowe, jak na przykład Odolany w Warszawie czy tereny PKP i jego spółek. Nawet gdy pojawi się inwestor gotowy na inwestycję mieszkaniową, procedury związane z przekształceniem przeznaczenia gruntów są liczone w latach – mówi Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

Korzystanie ze specjalnej ścieżki nie jest obowiązkiem. Na drodze inwestora i gminy może jednak pojawić się problem legislacyjny, który znacznie opóźni inwestycję. Specustawa daje narzędzia, by te terminy skracać. – Długotrwałe procesy uzgodnień zostaną zastąpione decyzjami opartymi na opiniach, a gminy będą miały 21 dni na ich wydanie. Ma być przy tym stosowana zasada tzw. milczącej zgody: brak odpowiedzi będzie oznaczał zgodę na rozpoczęcie inwestycji. Cała decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę, pomijając ewentualne uwarunkowania środowiskowe, może trwać nawet 45 dni. Ten proces zakłada jednak ścisłą współpracę inwestora z samorządem gminnym. Jeżeli inwestor będzie chciał działać według starych przepisów, nie ma ku temu...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: