Rodziny przyspieszą wzrost PKB

Flagowy program PiS Rodzina 500+ może przyczynić się do poprawy popytu wewnętrznego, a tym samym przyspieszyć wzrost gospodarczy naszego kraju. Entuzjazm rządu znajduje odzwierciedlenie w najnowszym ratingu amerykańskiego banku inwestycyjnego Morgan Stanley, który podniósł o 0,4 proc. prognozę wzrostu PKB Polski, właśnie poprzez zwiększenie konsumpcji rodzin

– Nawet zakładając spowolnienie na początku 2016 r., uważamy, że nasze poprzednie prognozy wzrostu o 3,2 proc. w 2016 r. i 3,4 proc. w 2017 r. są prawdopodobnie nieco zbyt niskie. Dodatkowo program 500+ wesprze gospodarkę, dokładając około 1 proc. PKB ze strony wydatków gospodarstw domowych – oceniają analitycy Morgan Stanley.
Pomoc, która ma się zwrócić
Program Rodzina 500+ ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane środki mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka, a także przyczynić się do zwiększenia dzietności. 500 zł miesięcznie będzie wypłacane na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł, również na pierwsze dziecko. Co więcej, dodatkowe środki dla rodzin w dużej mierze wpłyną na krajową gospodarkę. Jak wynika z analizy, do budżetu może wrócić nawet 2 mld zł.
– Nie ulega wątpliwości, że znaczna kwota pieniędzy z programu trafi bezpośrednio na rynek, gdyż dużą część beneficjentów stanowią niezamożne i biedne rodziny. W tym roku na program 500+ rząd przeznaczy około 17 mld zł, a w przyszłym nawet 22 mld zł. Pomoc od państwa zostanie spożytkowana na konsumpcję czy drobne inwestycje, co przełoży się na stronę popytową. Taka sytuacja pozytywnie wpłynie na wzrost PKB, którego 2/3  to właśnie popyt krajowy. Wydane przez gospodarstwa domowe pieniądze podwyższą także wpływy z VAT czy podatku CIT, co poprawi dochody budżetowe. To, że instytucje finansowe zaczynają dostrzegać Program 500+,...
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: