Śmiertelna diagnoza dla obecnego finansowania zdrowia

Ministerstwo Zdrowia planuje zasadniczą reformę organizacyjną systemu ubezpieczenia zdrowotnego, polegającą na likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i przygotowaniu nowych struktur niezbędnych do zapewnienia efektywnego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Takie rozwiązania mają udostępnić ją wszystkim Polakom, usprawnić funkcjonowanie placówek służby zdrowia oraz zlikwidować problem biurokracji

Od stycznia 1999 r. zastąpiono finansowanie służby zdrowia z budżetu państwa modelem ubezpieczeniowo-budżetowym. Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, nowy system spowodował, że „2,5 mln obywateli polskich nie jest z różnych powodów ubezpieczonych”. 
– W 2015 r. było ponad 0,5 mln osób, które po zgłoszeniu się do systemu publicznej opieki zdrowotnej usłyszały, że będą musiały za nią zapłacić, mimo że są Polakami mieszkającymi w Polsce – mówił w kwietniu minister podczas wizyty w Rzeszowie. Jest to również „łamanie konstytucji, która zapewnia każdemu prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na równych zasadach”.  Minister zapowiedział przechodzenie z uprawnienia ubezpieczeniowego na obywatelskie.
System na dzisiaj
Polskim systemem opieki zdrowotnej zarządzają: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i samorządy terytorialne. NFZ finansuje świadczenia ochrony zdrowia i kontraktuje je ze świadczeniodawcami. MZ formalnie nadzoruje działalność Funduszu i wyznacza jego politykę zdrowotną, a także odpowiada za wyszkolenie kadr, wdrażanie programów zdrowotnych czy finansowanie programów, badań naukowych i inwestycji. Sprawy finansowe NFZ nadzoruje Ministerstwo Finansów, a samorządy dbają m.in. o promocję zdrowia. W odniesieniu do publicznych podmiotów służby zdrowia samorządy zarządzają ich kadrami, finansują inwestycje oraz pełnią funkcje zarządcze i kontrolne.
Podstawę finansowania polskiej służby zdrowia stanowią ubezpieczenia zdrowotne, a jej przychód zależny jest od wysokości...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: