Śmiertelna diagnoza dla obecnego finansowania zdrowia

Ministerstwo Zdrowia planuje zasadniczą reformę organizacyjną systemu ubezpieczenia zdrowotnego, polegającą na likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i przygotowaniu nowych struktur niezbędnych do zapewnienia efektywnego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Takie rozwiązania mają udostępnić ją wszystkim Polakom, usprawnić funkcjonowanie placówek służby zdrowia oraz zlikwidować problem biurokracji

Od stycznia 1999 r. zastąpiono finansowanie służby zdrowia z budżetu państwa modelem ubezpieczeniowo-budżetowym. Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, nowy system spowodował, że „2,5 mln obywateli polskich nie jest z różnych powodów ubezpieczonych”. 
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: