Piątek trzynastego pechowy dla opozycji

Agencja ratingowa Moody’s utrzymała rating wiarygodności kredytowej dla Polski na poziomie A2/P-1, odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej. Stopień ten jest o jeden poziom wyższy od oceny FitchRatings i o dwa od styczniowego werdyktu S&P. Zmieniono jednak perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną

W swoim komunikacie Moody’s wskazuje na silną i zdywersyfikowaną gospodarkę, co przejawia się w wysokim wzroście gospodarczym, mimo narażenia na ryzyka zewnętrzne i kryzys w strefie euro.
Korzystna decyzja
Utrzymanie obecnego ratingu to dobra informacja dla Polski pod względem finansowym i wizerunkowym
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: