Koniec Otwartych Funduszy Emerytalnych

Komitet Ekonomiczny rządu poparł przekazanie w 75 proc. środków OFE na indywidualne konta emerytalne zarządzane przez fundusze inwestycyjne. Pozostałe 25 proc. ma trafić do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Przebudowa modelu emerytalnego ma poprawić dynamikę wzrostu PKB i zwiększyć o 16,5 mln liczbę oszczędzających w III filarze. Zaś ich wartość zostanie zewidencjonowana na subkontach prowadzonych przez ZUS. Koncepcja przebudowy obecnego modelu została rozwinięta w rządowym Programie Budowy Kapitału. Jest to poważny krok w kierunku pierwszej reformy systemu emerytalnego od 1999 r.
- Nasza propozycja zmierza do tego, aby większość środków zgromadzonych w OFE (otwartych funduszy emerytalnych - z dotychczasowego tzw. II filaru systemu emerytalnego) znalazło się na indywidualnych kontach emerytalnych Polaków, zasilając w ten sposób ich prywatne oszczędności na jesień życia – podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki. Dokument KERM został również przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Oszczędzanie i inwestycje
Program Budowy Kapitału (PBK) został zaprezentowany przez wicepremiera jeszcze w lipcu ub.r. Zakłada on utworzenie dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych. Według ministerstwa rozwoju, program ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli i stabilności finansów publicznych, a także rozwój rynku kapitałowego i podniesienie potencjału gospodarczego.
Zakłada przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne polskich akcji oraz prywatyzację oszczędności zgromadzonych na rachunkach OFE poprzez ich przekształcenie w rachunki w ramach (dobrowolnego) III filaru systemu emerytalnego. Jak szacuje MR, takie rozwiązania mają zwiększyć liczbę uczestników Pracowniczych Programów Kapitałowych (w III filarze) nawet o 5,5 mln osób, co może przynieść od 12 do 22 mld zł dodatkowych oszczędności rocznie. Dodatkowo przebudowa obecnego modelu...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: