Nowy rok łaskawy dla Polaków

Utrzymanie tendencji spadku bezrobocia, wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. oraz wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku bankowego i od supermarketów, a także zapowiadane przez ministra finansów zwiększenie ściągalności podatku VAT i zaostrzenie walki z szarą strefą podatkową stanowią realny scenariusz gospodarczy na przyszły rok. Ponadto niskie ceny na rynku ropy naftowej i gazu nie powinny specjalnie nadwyrężyć portfeli Polaków

Przed rządem w 2016 r. stoją trudne wyzwania oraz decyzje, jednak sytuacja wewnętrzna kraju może napawać optymizmem.
Projekt budżetu
na przyszły rok
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożonym przez ministra finansów, przewidziano, że dochody wyniosą 313,7 mld zł, wydatki 368,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,7 mld zł. Zgodnie z założeniami, PKB wzrośnie o 3,8 proc. Szacowany poziom bezrobocia pod koniec 2016 r. to 9,7 proc. Planowany deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,8 proc. PKB, a inflacja 1,7 proc. Dochody podatkowe państwa zawierają m.in. wpływy z podatku bankowego w wysokości 5,5 mld zł i od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od supermarketów) 2 mld. Do kasy państwa ma wpłynąć z podatków 276,1 mld zł. 
Malejące bezrobocie, wysoki PKB
Zdaniem Macieja Bitnera z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, tendencja spadkowa dotycząca poziomu bezrobocia utrzyma się. Zmiana pokoleniowa w Polsce i liczebny wzrost średnio wykwalifikowanej siły roboczej mogą jeszcze tę tendencję wzmocnić.
Wyzwaniem dla rządu, jak twierdzi Maciej Bitner, jest ograniczenie długu publicznego przy jednoczesnym spełnieniu obietnic socjalnych. Obniżenie wieku emerytalnego wiąże się z największymi kosztami, zwłaszcza w pierwszym roku od wejścia w życie nowych przepisów. Według szacunków rządu, dochody budżetowe od podatków sektorowych mogą wynieść ok. 8 mld zł, a samo tylko wprowadzenie dodatków 500 zł na dziecko to wydatek blisko 22 mld zł. W celu uniknięcia wzrostu...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: