Dominik Tarczyński

Już dziś z „Gazetą Polską” poruszający film, który powstał w 2008 r. podczas rekolekcji organizowanych w Polsce z charyzmatycznym kapłanem z Ugandy. To wyjątkowa realizacja, w której widzowie zobaczą dowód oraz owoce potężnego działania Boga w posłudze pokornego o. Johna Bashobory.   Gdy w 2007 r. wyjeżdżałem do angielskiego Walsingham, aby wziąć udział w trwającym tydzień kongresie „Nowy Świt”, organizowanym przez tamtejszą Odnowę Charyzmatyczną, nawet nie przypuszczałem, że spędzony tam czas tak bardzo zmieni moje życie. Już pierwszego dnia kongresu w ogromnym namiocie ponad 3 tys. osób radośnie modliło się, wielbiąc Boga, co dla mnie – osoby stawiającej pierwsze kroki we wspólnocie – było ogromnym przeżyciem. Wśród prelegentów oraz osób posługujących w trakcie kongresu byli...
Posługa księży egzorcystów była w niektórych środowiskach do niedawna tematem żartów. Najczęściej z wątpliwym poczuciem humoru podchodzili do tej kwestii lekarze psychiatrii, nawet ci z tytułami profesora. Jednak ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju walki duchowej egzorcystów, której nie można już ignorować. Egzorcyzmy są teraz tematem poważnych dyskusji oraz polemik, w których sceptyczni naukowcy nie mają zbyt wielu argumentów. Gdy w 2012 r. spotkałem się z egzorcystą watykańskim o. Gabrielem Amorthem, rozmawialiśmy głównie o tym, jaką rolę odgrywa nauka w ewangelizacji. Okazuje się, że pomimo panującej w środowiskach uniwersyteckich opinii, że egzorcyzm to średniowieczna praktyka, która jest tylko dowodem zacofania Kościoła, egzorcyści w swojej pracy bardzo ściśle współdziałają...
Audycja, która od 12 lat promuje niechcianą w mainstreamie muzykę chrześcijańską, okazuje się być czymś znacznie więcej niż jedną z propozycji radiowych. Ten program muzyczny, emitowany w ponad 30 katolickich stacjach radiowych, zawita także na stałe na łamy „Gazety Polskiej”   Z początkiem 2001 r. publicysta Dariusz Ciszewski oraz muzyk Janusz Yanina Iwański zawiązali grupę programową „Muzyczne DarY”, której celem było tworzenie szerokiego forum dla prezentacji muzyki chrześcijańskiej. Jak piszą na swojej stronie internetowej, głównym powodem powstania grupy był fakt, że muzyka chrześcijańska nie jest mile widziana w większości mediów. Dlatego zrodził się pomysł nadawania listy przebojów – jako najlepszej formy lansowania takiej twórczości. – Lista przebojów „MD” to...
Jeśli jako chrześcijanin przyjmuję, że Jezus Chrystus, Jego Ciało, jest fizycznie obecny na ziemi, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko gorliwie modlić się, dziękując Bogu za ten dar. Pragnę podzielić się z każdym z Was tą ogromną radością. Od ponad roku na łamach „Gazety Polskiej” staramy się dzielić z naszymi czytelnikami wiarą i przeżywać chrześcijańskie współtworzenie Kościoła powszechnego. W ciągu tych kilkunastu miesięcy, od kiedy są publikowane dodatki pod moją redakcją, zawsze podkreślaliśmy realność świata duchowego. W najnowszym wydaniu „Gazety Polskiej”, które ukazuje się w oktawie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, poruszamy temat podczas tego święta najważniejszy – staramy się opisać obecność Zbawiciela w ...
Oczywiście nie ma w tym nic złego. Została nam ona dana przez Boga – tak jak duch i dusza – i dostąpi zmartwychwstania. Zapowiedź tego wydarzenia możemy odnaleźć w Ewangelii św. Mateusza (Mt 27, 51–53), gdzie opisano relację z historycznie potwierdzonych przypadków zmartwychwstania, które nastąpiły po męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu: „A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu”. Brzmi zaskakująco? Tak, zmartwychwstanie jest spektakularne i wymyka się naszemu poznaniu, ale pamiętajmy, że nie jest...
Wieloletnia posługa o. Pio usłana była wielkimi znakami i cudami, jakich Bóg dokonał przy jego pomocy, ukazując swoją bezgraniczną miłość. Opiszemy je, aby przypomnieć, że cuda – czasami tak spektakularne, że trudno nam w nie uwierzyć – zdarzają się także w naszych czasach, a nie są zarezerwowane tylko dla epoki biblijnej. Każdy z nas może doświadczyć cudu za pośrednictwem św. o. Pio – i o tym będziemy przypominać! Chcemy wspólnie prosić świętego o wstawiennictwo w naszych intencjach. W ramach pielgrzymki odwiedzimy też Asyż, będziemy także w Manoppello, gdzie znajduje się chusta z odciśniętym Obliczem Pana Jezusa, w Monte Sant’ Angelo, miejscu objawień św. Michała Archanioła, oraz w Lanciano – miejscu cudu eucharystycznego, który zdarzył się w VIII w. Z wyjazdu powstanie pamiątkowy...
Kościół dopuszcza dwie formy egzorcyzmu – uroczystą i prostą. Egzorcyzm uroczysty odprawiany jest wyłącznie po badaniu psychiatrycznym osoby oraz wykluczeniu, że dziwne objawy nie są powodem choroby opisanej przez psychiatrię. Egzorcyzm taki może odprawiać tylko wyznaczony przez biskupa kapłan. W egzorcyzmie uroczystym ksiądz zwraca się bezpośrednio do demona, wydając mu polecenia w imię Jezusa Chrystusa. Egzorcyzm prosty to modlitwa, która może być odmawiana przez każdego katolika na mocy sakramentu chrztu świętego. W egzorcyzmie prostym wierny prosi Boga oraz świętych i aniołów o uwolnienie od złych wpływów. Szczególnie skuteczne i znane w historii Kościoła są modlitwy do Michała Archanioła i Najświętszej Maryi Panny. Egzorcyzmy proste odmawiane są również w trakcie wielu obrzędów,...
KS. DR ANDRZEJ WOŁPIUK - WERBUNEK DUSZ Powodem atrakcyjności sekt jest uzyskane na drodze psychomanipulacji wrażenie możliwości zaspokojenia przez ich wspólnotę różnorakich deficytów duchowych, charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji. Poznanie metod działania sekt pozwoli zrozumieć nie tylko sekciarską mentalność – nową tożsamość członka tych ruchów – ale także może się okazać skuteczną obroną przed destrukcyjnym wpływem tych wspólnot na jednostki i całe społeczności ludzkie. Na werbunek do sekt narażony jest niemal każdy człowiek i praktycznie każdy może być wciągnięty do tego typu grupy. Sekty poszukują tych, którzy mogą być pomocni w urzeczywistnianiu ich celów – ludzi wrażliwych, altruistów, inteligentnych i wykształconych, aktywnych i uzdolnionych, osób znanych i...
Igraszki z duchami Demony to istoty bardzo inteligentne, potrafią w wyśmienity sposób przeprowadzić analizę naszego życia, naszych przyzwyczajeń, słabości, chorób, zdolności i skłonności. Wiedzą, z kim się spotykamy. Na podstawie tych i jeszcze bardzo wielu innych danych z dużą dokładnością potrafią przewidzieć naszą przyszłość.  Ponadto przepowiadając tę wymyśloną przyszłość, będą tak ingerować w nasze życie, aby ten zapowiedziany los się sprawdził. Halloween to święto, podczas którego duchy, demony, trupy stają się zabawne, a dzieci w beztroski sposób próbują się z nimi identyfikować. Najpopularniejszą odmianą tej „zabawy” jest wywoływanie duchów – spirytyzm, czyli jedna z bardziej niebezpiecznych form okultyzmu. Każda forma okultyzmu odwołuje się do demonów, nawet jeśli nie...
Ciężkie życie emigranta W 2003 r., jak wielu młodych Polaków, wyjechałem do Londynu w poszukiwaniu pracy. W mainstreamowych mediach nazywano nas „emigracją wolnościową”, co dla mnie było zniewagą. To hasło było czystą manipulacją, mającą obrazować wielki sukces prounijnej polityki, która daje szanse podróżowania i pracy w różnych krajach naszego kontynentu. Rzeczywistość była jednak inna. Ponad 90 proc. tych, którzy wyjechali do Anglii, zmusiła do tego sytuacja ekonomiczna. Nie była to żadna „emigracja wolnościowa”, lecz „ekonomiczne wypędzenia”. Już kilka miesięcy po moim przyjeździe do Londynu, wspólnie z Andrzejem Tutkajem, wiceprzewodniczącym koła członków indywidualnych Zjednoczenia Polskiego – największej polonijnej organizacji w Wielkiej Brytanii – zaangażowałem się w pomoc...
Okazało się, że tak jak w przypadku filmowego wywiadu z o. Gabrielem Amorthem, tak i teraz wiele osób zgłosiło się do pomocy w przekazywaniu informacji na temat specjalnego wydania tygodnika z dodatkiem „Egzorcysta”. Co więcej, nadal otrzymuję telefony i e-maile z pytaniem, kiedy ukaże się następny dodatek poświęcony tematom zagrożeń duchowych, ponieważ wielu osób dotyczy on bezpośrednio. Witryna, na której można rejestrować się jako wolontariusz do promocji tych publikacji, przyjęła już zgłoszenia ponad 400 chętnych z całej Polski! Nie tylko nie znudził ich temat, lecz dopiero teraz, jak wielu z nich pisze, zrozumieli jego wagę i potrzebę przekazywania wiedzy innym. Fala nawróceń Duża grupa osób zaangażowanych w kampanię społeczną pod hasłem „Armia Pana” to jeden ze wspaniałych...
Tak właśnie, samoistnie, powstała „Armia Pana” – grupa ludzi, wspólnota, która ma za cel ostrzec innych przed złem, ukazać realność jego działania. Informuje o pracy egzorcystów oraz pokazuje, że nie wstydzi się, iż zostanie wyśmiana. To była tytaniczna praca, która nie tylko przyniosła wspaniałe owoce, lecz pokazała również, jak ważny to temat dla mnóstwa osób i jak wielu z nich okultyzm niszczy życie… Dzięki tym wszystkim kontaktom oraz rozmowom telefonicznym poznałem wspaniałych ludzi, których rodziny cierpią z powodu różnego rodzaju problemów duchowych. Zdecydowana większość z nich nie chce opowiadać o tym, co przeżywa w czterech ścianach własnego domu – boi się drwin w swoim środowisku i wystawienia na pośmiewisko. Dzięki naszym publikacjom wiele osób nabrało odwagi, aby mówić o...
Jesteśmy po stronie Zwycięzcy Dla wielu osób słowo „egzorcyzm” jest ekscytującą nazwą tajemniczego rytuału, a sam egzorcysta postacią z kinowych opowieści. Niektórzy, pomimo deklaracji wiary katolickiej, całkowicie odrzucają, a nawet wyśmiewają oficjalną posługę Kościoła, jaką jest egzorcyzm. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak blisko nas są egzorcyści oraz ich modlitwa W Polsce posługę egzorcysty sprawuje ponad 150 kapłanów. Są to księża pracujący na co dzień w naszych parafiach. Większość z nich pomaga tak wielu osobom, że aby spotkać się na modlitwie, trzeba czasami oczekiwać nawet kilka tygodni. W każdej diecezji pierwszym egzorcystą jest biskup, ponieważ zgodnie z prawem kanonicznym biskupi, obejmując swój urząd, stają się jednocześnie egzorcystami. Inni księża są wyznaczani...
Źródło problemu W rozmowach, a także publikacjach na temat grup psychomanipulacyjnych często spotykam się ze słowami: „Sekty zawsze kojarzyły mi się ze zdemoralizowanym Zachodem”. Członkowie sekty to ludzie wyalienowani, dziwnie się zachowujący, nazywani powszechnie „nawiedzonymi”. W ostatnich latach terenem ekspansji grup psychomanipulacyjnych stały się kraje postkomunistyczne, zwłaszcza Polska. Do niedawna w świetle naszego prawa nie było bowiem żadnych problemów z założeniem nowego Kościoła. Wystarczyła 15-osobowa grupa i już można było rozpocząć działalność. Obowiązujące przez wiele lat liberalne prawo zręcznie wykorzystali przywódcy sekt, którzy swoich członków mamią nadzieją na lepsze życie, często lansując teologię sukcesu. Obecnie przychodzi im to tym łatwiej, że nadal...
Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wolność rynkową w Polsce. Największe koncerny medialne poświęcają swój czas antenowy na pokazywanie wróżbitów, pseudouzdrowicieli i jasnowidzów. Po prostu okultystów. Czym jest okultyzm i dlaczego jest tak atrakcyjny dla takich stacji jak TVN czy Polsat? Niepozorny okultyzm, często pod postacią zabawy w wywoływanie duchów czy wróżenia z kart, jest bardzo bliski satanizmowi. Satanizm natomiast to grzech bałwochwalstwa. Jest to perwersja ludzkiego serca – cudzołóstwo duchowe, jak opisuje to Pismo Święte. Okultyzm jest często niezamierzonym, bardziej ukrytym niż satanizm kontaktem ze złym duchem. Zdarza się, że ludzie uprawiający okultyzm nie mają świadomości, iż stoi za tym zły duch, co nie zmienia faktu jego działania. Egzorcyści jako powód...
Tak jak inni, oglądałem poranne informacje. „Prawdopodobnie był wypadek”, „Spadł samolot”, „Ofiary będą wydobywane z wraku samolotu” – słyszałem słowa padające z ust prowadzącego, dane, które podawały różne media, i nie byłem w stanie przyjąć ich do wiadomości. Sięgnąłem po telefon i zadzwoniłem do Przemysława Gosiewskiego. Obawiałem się, że był w tym samolocie, ale jego telefon był wyłączony. Odkąd go znałem, był to pierwszy raz, kiedy jego telefon nie odpowiadał. Przemek zawsze odbierał. To był człowiek, który pracował dla Polski cały czas, całym sobą. 10 kwietnia 2010 r. po raz pierwszy do mnie nie oddzwonił. Pamiętam tę ciszę w sobie po nieudanym połączeniu. Media, zdjęcia, komentarze, wywiady, oczy całego świata skierowane na Polskę – wrzawa i ta przerażająca cisza we mnie…...
Na stronie internetowej Krucjaty Różańcowej w Polsce organizatorzy zamieścili apel, w którym czytamy: „Weźmy przykład z Węgrów. Przemiany, które podziwiamy w ich ojczyźnie, nie wydarzyły się same z siebie. Oni je sobie wymodlili”. Narodowe zwycięstwo Faktycznie, już w latach 40. XX w. prymas Józef Mindszenty wezwał rodaków do odmawiania Różańca. Mindszenty zapowiedział, że potrzeba co najmniej 10 proc. Węgrów, którzy codziennie będą się modlić z różańcem w intencji ojczyzny, a uda się podźwignąć kraj z najgorszych nawet trudności. Gdy w  2006 r. lewicowe rządy doprowadziły na Węgrzech do totalnego rozkładu państwa, prymas Węgier przypomniał słowa kard. Mindszentego, wzywając do Narodowej Modlitwy. Po czterech latach do Krucjaty Różańcowej w intencji ojczyzny przystąpiły...
Oczywiście, zadaliśmy sobie pytanie: co, jeśli ludzie nie będą zainteresowani tym filmem i jeśli się on nie sprzeda? Gazeta poniesie ogromne koszty produkcji płyt, zwiększone koszty kolportażu itd. W tym samym momencie, gdy padły z naszych ust te pytania, spojrzeliśmy na siebie i chyba nawzajem dodaliśmy sobie wiary. Tomasz Sakiewicz zakończył nasze krótkie rozważanie, rzucając z uśmiechem: „Będzie dobrze”. Jako naczelny podjął ryzykowną decyzję, ale widziałem, że był na nią gotów i za to właśnie będę mu zawsze wdzięczny. Ekspresowe tempo realizacji tego projektu zaczęło się od momentu pierwszego spotkania, podczas którego naczelny zdecydował, że film zostanie dodany do gazety „natychmiast”. Oznaczało to, że nie wyznaczamy sobie jakichś odległych terminów. Film miał się ukazać jak...
Prawdziwe cuda Zaangażowałem się w życie międzynarodowej wspólnoty przy Katedrze Westminster w Londynie. Z czasem rozpocząłem posługę jako asystent świecki londyńskiego egzorcysty, ojca Jeremiego Daviesa. Wszystko starałem się rejestrować małą turystyczną kamerą. To mnie wciągnęło. Praktycznie na każde spotkanie modlitewne wspólnoty przychodziłem z kamerą i mikrofonem (pracowałem w polonijnej stacji radiowej). Pewnego dnia zadzwonił do mnie Rick Miller, znajomy Kanadyjczyk, którego poznałem we wspólnocie, i poprosił o pilne spotkanie. W jego głosie wyczułem, że ma mi do powiedzenia coś naprawdę ważnego, dlatego spotkaliśmy się jeszcze tego samego dnia. Rick opowiedział mi, że spotkał w naszym kościele pielgrzymkę z Kolumbii, odwiedzającą sanktuaria w całej Europie. Kurtuazyjna...