Wkładka - Oddani na służbę

KS. DR ANDRZEJ WOŁPIUK - WERBUNEK DUSZ

Powodem atrakcyjności sekt jest uzyskane na drodze psychomanipulacji wrażenie możliwości zaspokojenia przez ich wspólnotę różnorakich deficytów duchowych, charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji. Poznanie metod działania sekt pozwoli zrozumieć nie tylko sekciarską mentalność – nową tożsamość członka tych ruchów – ale także może się okazać skuteczną obroną przed destrukcyjnym wpływem tych wspólnot na jednostki i całe społeczności ludzkie.

Na werbunek do sekt narażony jest niemal każdy człowiek i praktycznie każdy może być wciągnięty do tego typu grupy. Sekty poszukują tych, którzy mogą być pomocni w urzeczywistnianiu ich celów – ludzi wrażliwych, altruistów, inteligentnych i wykształconych, aktywnych i uzdolnionych, osób znanych i cenionych, które mogą uwierzytelnić przekaz i doktrynę sekty. Ważną cechą przyszłego adepta takiej grupy okazuje się też jego podatność na indoktrynację.

Rozwój sekt i nowych ruchów religijnych nierozerwalnie wiąże się również z ich charyzmatycznymi przywódcami, którzy stoją na czele każdej takiej inicjatywy. Są oni jednym z najistotniejszych elementów konstytuujących grupę.

Kandydaci na adeptów

Spośród osób  trafiających do sekt stosunkowo największą grupę stanowią ludzie młodzi. Specyficzną cechą młodzieży jest bowiem nakierowanie ku przyszłości, a zarazem kwestionowanie sensu życia według schematów wypracowanych przez starsze pokolenia. Ponadto młodzież chce być uważana za samodzielną, choć nie jest jeszcze dojrzała ani też dobrze i właściwie do tego przygotowana. Najbardziej więc pożądaną przez sekty  grupą społeczną są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (pomiędzy 18. a 25. rokiem życia) – z reguły wolni są jeszcze od poważniejszych zobowiązań, często też przeżywają kryzys tożsamości ze względu na panujące w ich domach rodzinnych konflikty czy zaburzoną komunikację interpersonalną....
[pozostało do przeczytania 96% tekstu]
Dostęp do artykułów: