Jesteśmy nieśmiertelni!

Oczywiście nie ma w tym nic złego. Została nam ona dana przez Boga – tak jak duch i dusza – i dostąpi zmartwychwstania.

Zapowiedź tego wydarzenia możemy odnaleźć w Ewangelii św. Mateusza (Mt 27, 51–53), gdzie opisano relację z historycznie potwierdzonych przypadków zmartwychwstania, które nastąpiły po męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu: „A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu”.

Brzmi zaskakująco? Tak, zmartwychwstanie jest spektakularne i wymyka się naszemu poznaniu, ale pamiętajmy, że nie jest ono celem samym w sobie. Jest zaledwie przepustką, która umożliwi nam przejście do o wiele bardziej tajemniczej rzeczywistości – Nieba, domu naszego Ojca, który zaprosił tam nas wszystkich. A ofiarowując nam ziemskie życie, zostawił nam czas na odpowiedź.

Przygotowując dla Państwa ten dodatek, chcieliśmy uchylić rąbka tajemnicy i zajrzeć do nieba. Są Państwo na to gotowi? Zatem zapraszam do lektury!
 
[pozostało do przeczytania 3% tekstu]
Dostęp do artykułów: