Halloween prawdziwe oblicze spirytyzmu

Igraszki z duchami

Demony to istoty bardzo inteligentne, potrafią w wyśmienity sposób przeprowadzić analizę naszego życia, naszych przyzwyczajeń, słabości, chorób, zdolności i skłonności. Wiedzą, z kim się spotykamy. Na podstawie tych i jeszcze bardzo wielu innych danych z dużą dokładnością potrafią przewidzieć naszą przyszłość.  Ponadto przepowiadając tę wymyśloną przyszłość, będą tak ingerować w nasze życie, aby ten zapowiedziany los się sprawdził.

Halloween to święto, podczas którego duchy, demony, trupy stają się zabawne, a dzieci w beztroski sposób próbują się z nimi identyfikować.
Najpopularniejszą odmianą tej „zabawy” jest wywoływanie duchów – spirytyzm, czyli jedna z bardziej niebezpiecznych form okultyzmu. Każda forma okultyzmu odwołuje się do demonów, nawet jeśli nie ma w niej miejsca na bezpośrednie ich wzywanie, więc nie można w nim wyróżniać elementów mniej lub bardziej szkodliwych. Dzieje się tak dlatego, że jest on przeciwieństwem religii i religijności. Korzystanie lub praktykowanie okultyzmu w dowolnej formie to złamanie pierwszego przykazania Dekalogu, grzech bałwochwalstwa.

Katechizm Kościoła Katolickiego głosi: „Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem (…), które należą się jedynie Bogu” (KKK 2116).

Samo Pismo Święte też zresztą odnosi się do tego problemu. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy:

„Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje twój Bóg, Pan, nie ucz się popełniać tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się...
[pozostało do przeczytania 95% tekstu]
Dostęp do artykułów: