Religijność wykształconych Amerykanów

„Edukacja wpływa na strategie działania, a strategie działania mają z kolei wpływ na to, jak postrzegamy niektóre rodzaje aktywności religijnej i wierzenia – twierdzi autor badania Philip Schwadel, profesor socjologii na UNL. „Wpływ edukacji na religijność nie powoduje po prostu wzrostu albo zmniejszenie wagi wiary. Efekt jest wielokierunkowy, zależy od tego, jak definiowana jest religia”.

Jak wynika z analizy, stopień wykształcenia istotnie zmienia punkt widzenia na kwestie religijne – wyedukowani Amerykanie rzadziej uważają, że ich indywidualne wyznanie jest „jedyną prawdą”, rzadziej też traktują Biblię jako dosłowne Słowo Boże. Równocześnie wraz ze wzrostem wykształcenia zwiększa się też ich wiara w świat nadprzyrodzony i życie wieczne. Znacznie bogatsze są także ich osobiste definicje Boga i zjawisk nadprzyrodzonych. To tłumaczy, dlaczego w wielu poprzednich badaniach uznawano ich za niewierzących – definicje podsuwane przez ankiety były nieadekwatne do ich rzeczywistych przekonań.

Co więcej, te same badania wykazały, że wbrew powszechnemu przekonaniu zdobywanie wykształcenia nie powoduje skłonności do porzucania wiary ani rezygnacji z praktyk religijnych, natomiast częściej skutkuje konwersją tradycyjnych wyznań religijnych.

Okazało się również, że poziom wykształcenia wywiera silny wpływ na chęć uczestniczenia w obrzędach i praktykach religijnych. Obliczono, że każdy dodatkowy rok nauki wzmaga poziom aktywności w życiu religijnym o 15 proc. Wyższy poziom wykształcenia powoduje też, że ankietowani chętniej sięgają po lekturę Biblii – po każdym dodatkowym roku nauki czytało ją o 9 proc. więcej ankietowanych. Również z każdym dodatkowym rokiem edukacji aż 13 proc. nowych wykształconych Amerykanów przyłączało się do oficjalnych zgromadzeń religijnych.

Z badań wynika, że wprawdzie wraz ze wzrostem wykształcenia ankietowani chętniej kwestionowali wywieranie wpływu religii na społeczeństwo, ale równocześnie byli...
[pozostało do przeczytania 23% tekstu]
Dostęp do artykułów: