ks. Jarosław Wąsowicz SDB

ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Kazanie ks. Jarosław Wąsowicz SDB wygłoszone podczas VI Patriotycznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę 4 stycznia 2014 r. Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus! Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie na VI już Patriotycznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Jest nas dzisiaj tak wielu. Dziękuję Wam za wierność i chęci, aby spotkać się razem w duchowej stolicy Polski. Nie ma lepszego miejsca, by poczuć wspólnotę wiary i sprawy narodowej niż tron naszej Królowej. Tu modliły się serca milionów Polaków zatroskanych o losy naszej Ojczyzny, chcemy i my Panu Bogu zawierzać jej sprawy. „Czego szukacie?” – zapytał w dzisiejszej Ewangelii Jezus idących za nim uczniów Jana. „Czego szukacie?” – to pytanie moglibyśmy dzisiaj nieco zmodyfikować, by zabrzmiało: „Czego...
ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Oratorium na Wronieckiej W okresie międzywojennym przy salezjańskim domu wychowawczym przy ul. Wronieckiej w Poznaniu funkcjonowało prężne oratorium młodzieżowe. Wystawiano w nim sztuki teatralne (m.in. tradycyjne salezjańskie „Jasełka” i „Pasję”), funkcjonowały kółka zainteresowań, towarzystwa i grupy formacyjne, tętniło życie muzyczne i sportowe. Wszystko po to, aby w duchu ks. Bosko „wychować młodych na dobrych chrześcijan i prawych obywateli”. To właśnie tu, wśród gwaru, śpiewów, zabaw i modlitwy, ugruntowała się wiara naszych bohaterów. Wiara, która pozwoliła im przetrwać najgorsze i stać się wzorem dla chrześcijan i polskich patriotów. 13 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi grupę 108 polskich męczenników II wojny światowej. Znalazła się wśród nich...
ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Niezgoda na kłamstwo Prezentowana pozycja stanowi uporządkowane w kilka rozdziałów przemyślenia prof. Polaka oparte na wydarzeniach z ostatnich lat, w których często sam bezpośrednio uczestniczył. Obok bowiem pracy naukowej autor jest już od lat studenckich zaangażowany w działalność społeczną i polityczną. Dawniej jako działacz NZS, dziś jako człowiek animujący różnego rodzaju prawicowe inicjatywy w regionie, pozostaje jednym z najbardziej aktywnych i wytrwałych uczestników antykomunistycznej krucjaty oraz obrońców polskiej racji stanu. Znany jest także jako człowiek konsekwentnie wierny wyznawanym wartościom, które zakorzenione są w tradycji Kościoła katolickiego. Postawy i życiowe wybory profesora jeszcze bardziej uwiarygadniają jego osobę jako właściwą do zabrania głosu i...
ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Odnaleźć na szlaku Chrystusa Jak mocnym doświadczeniem religijnym jest piesza pielgrzymka, wiedzą dobrze ci, którzy chociaż raz się na nią wybrali. Pozostali są w zasadzie skazani na nieudolne próby zrelacjonowania piórem tego, co dokonuje się w sercach pielgrzymów. A zawsze dzieje się wiele. Kto chciał, mógł na pewno podczas wędrowania do Ostrej Bramy na nowo odnaleźć Chrystusa. A Bóg dawał się poznać na różne sposoby: w codziennej eucharystii, w modlitwie, w dobrych ludziach spotkanych na trasie i w miejscach noclegowych, w braterskiej atmosferze wśród uczestników, w wygłoszonych konferencjach, w sakramencie pojednania, w pięknie przyrody ziemi wileńskiej. Wydaje się, że większość dobrze wykorzystała ten czas łaski dany przez Boga. Uczestnicy pielgrzymki W każdej pielgrzymkowej...