Nie tylko lekarz i pielęgniarka. Kto jeszcze leczy nas w szpitalu?

Pobyt w szpitalu jest dla pacjenta zawsze bardzo dużym przeżyciem. Jak się przygotować? – myślimy. Co się będzie z nami działo? Kto nas będzie leczył, kto operował? Opieka nad pacjentem w szpitalu to praca zespołowa. Często nie dostrzegamy jednak większości osób w nią zaangażowanych.

Liczny zespół osób zajmujących się pacjentem stanowią bardzo dobrze wykształceni ludzie. Spójrzmy, kogo po kolei na swojej szpitalnej drodze spotyka chory. Przyjmuje go pani rejestratorka, która wprowadza podstawowe dane, sprawdza skierowanie, ale nie ma możliwości wprowadzenia na nim zmian. Rejestratorka musi posiadać obszerną wiedzę z zakresu klasyfikacji chorób, procedur, bo to od niej zależy tzw. kodowanie pacjenta. Kolejną grupą są informatycy szpitalni. Bez sprawnie działającego systemu komputerowego w szpitalu nie jesteśmy w stanie dobrze i szybko prowadzić dokumentacji pacjenta, przeglądać dawnych wyników badań. Dalej – zostaliśmy przyjęci do szpitala, czeka na nas łóżko, przygotowane przez panią salową, a pamiętajmy, że nie jest ona zwykłą sprzątaczką. Jej zakres obowiązków i posiadana wiedza są znacznie większe. Osoba odpowiedzialna za czystość w szpitalu to pierwsza linia obrony przed infekcjami, to ona musi znać skomplikowane procedury dezynfekcji i dekontaminacji, dzięki niej infekcja nie przenosi się z jednego pacjenta na drugiego. Trafiamy wreszcie do pielęgniarki. W mojej ocenie jest to najważniejsza osoba w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjentów. Nie do przecenienia jest też jej rola w edukacji młodych lekarzy. Pielęgniarka pobiera materiał do badań, podaje leki, ale też najdłużej obserwuje pacjenta i pierwsza widzi, że coś złego się z nim dzieje. Dzisiejsze pielęgniarki są bardzo dobrze wykształcone, są po studiach, mają ukończone liczne kursy. Wspomniałem o roli edukacyjnej, bowiem młody lekarz najwięcej uczy się właśnie od doświadczonej pielęgniarki. To ona podpowiada mu często, co należy zrobić, chroni przed błędami. Kolejne...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: