Kiedy medyczny Nobel dla Polaka? Stan polskiej nauki

Nagroda Nobla to marzenie każdego naukowca, marzenie osiągalne dla nielicznych. Czasy, gdy odkrycie z roku ubiegłego przynosiło owoc w postaci Nobla w roku następnym, minęły bezpowrotnie. Podobnie jak czasy pracy jednostki.

Obecnie wielodyscyplinarne zespoły pracują wiele lat nad jakimś zagadnieniem, które następnie jest weryfikowane i dopiero potem może stać się podstawą do nominacji. Dawny romantyzm nauki przeminął. Obecnie to ciężka, starannie zaplanowana praca i duże pieniądze. Czy w Polsce nauka ma się dobrze? Z jednej strony polscy naukowcy są bardzo twórczy i generują nowe pomysły, nierzadko przełomowe. Niestety, gorzej jest z realizacją. Często podwaliny stworzone przez polskiego naukowca są dalej rozwijane za granicą i kto inny zbiera laury. Dlaczego?

Pracę naukową rozpoczynamy bardzo wcześnie, nawet już w okresie studiów. W tym czasie wszystko zależy od mistrza, osoby, która pokieruje rozwojem naukowym młodego badacza. Wskaże mu drogę, ale nie ograniczy myślenia i kreatywności. W tym obszarze dokonało się w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo dużo pozytywnych zmian. Z satysfakcją obserwuję kariery naukowe młodych osób, które chcą coś zmienić, pragną się doskonalić, a nie tylko osiągnąć kolejny stopień naukowy. Bo to właśnie ten niepokój badawczy i stałe poszukiwanie nowych wyzwań jest najważniejsze. Dobrze, że prace tych młodych ludzi są odkrywcze, a nie tak jak to dawniej bywało, bazujące na analizie retrospektywnej.

Po ogromnej satysfakcji, że coś się udało, trzeba się tym pochwalić. Jak? Publikując artykuł naukowy. I tu pojawia się kolejny problem. Dobre czasopisma naukowe to periodyki głównie amerykańskie i angielskie. Publikacja tam jest bardzo trudna i bez pomocy kogoś doświadczonego w zasadzie niemożliwa. Powinniśmy w Polsce dążyć do stworzenia 1–2 czasopism, które mogłyby nawiązać kontakt z czołówką światową i w których polscy naukowcy chętnie by prezentowali wyniki swoich prac. Jest już...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: