Wpisujemy się w gospodarcze priorytety polskiego rządu

Specjalne strefy ekonomiczne przyczyniają się nie tylko do ożywienia rozwoju gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy regionów, w których są zlokalizowane. Działalność stref to również większe wpływy finansowe do lokalnych budżetów – mówi prezes Marcin Chludziński

Czy funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) ma jeszcze sens, skoro w większości inwestują w nich podmioty zagraniczne, które zwalniane są z podatków? Czy to się nie kłóci z polityką obecnego rządu, kładącego nacisk na to, by wszystkie firmy, a zwłaszcza te zagraniczne, płaciły podatki?

Nie możemy stosować tu podejścia zero-jedynkowego. Nasze doświadczenia
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: