Nie przyjmiemy imigrantów według propozycji KE

Nie ma możliwości, by nasz kraj zaakceptował stały system rozdziału imigrantów między kraje Unii Europejskiej, nawet jeśli miałby on obowiązywać „tylko na czas kryzysu”. Pomysły Komisji Europejskiej godzą w suwerenność Polski. Po spotkaniu roboczym z przedstawicielami innych państw UE wiem, że możemy liczyć na poparcie kilku z nich. A ponieważ bez zachowania zasady jednomyślności nie da się przeforsować takich rozwiązań w Radzie Europejskiej, uważam, że nie ma zagrożenia, iż zaleje nas fala imigrantów – mówi minister Mariusz Błaszczak

W czwartek w Luksemburgu powiedział Pan, że Polska jest przeciwna wariantom reformy unijnej polityki azylowej, jakie
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: