Piotr Grochmalski

Rosyjski magazyn „Ekspress Gazieta” osiem lat temu opublikował mapy Europy 2035, które zawierały – opracowane przez ekspertów geopolitycznych – przyszłe zmiany granic na Starym Kontynencie. W większości miejsc, w których mają się dokonać zmiany terytorialne, od lat widać dużą aktywność rosyjskich służb, które finansują i wspierają lokalne organizacje separatystyczne. Największe straty terytorialne ma ponieść… Polska.  Wydarzenia na Białorusi to dobra okazja do tego, by opisać kremlowską ideologię. Putin nie ukrywa swoich imperialnych ambicji. Jego zdaniem kraj, który zajmuje jedną ósmą wszystkich lądów Ziemi, musi być imperium. Marzy mu się nowa mapa Europy. W sobotę 1 marca 2014 roku prezydent Putin wystąpił do parlamentu o zgodę na wysłanie armii na Ukrainę. Rada Federacji...
Łukaszenka przygotował się na twardą konfrontację. Dwa miesiące przed wyborami wymienił premiera z technicznego Siergieja Rumasa na sprawdzonego Romana Gołowczenkę, absolwenta Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Stoi za nim gen. Wiktor Szejman. Był on głównym organizatorem „szwadronu śmierci”, który porywał i mordował niewygodnych dla Łukaszenki polityków. Transferował też jego lewe dochody na Zachód. Sytuacja na Białorusi stopniowo zmierza do przesilenia. O losie dyktatora zadecyduje lojalność pionu służb i armii. Przewidując nadchodzące tsunami, Łukaszenka przywrócił do łask gen. Wiktora Szejmana, człowieka oskarżanego o polityczne mordy na przeciwnikach prezydenta. Mobilizacja obozu władzy Wicepremierem został Nikołaj Snopkow, który odpowiadał za...
Park przemysłowy „Wielki Kamień” leżący pod Mińskiem to największy projekt ChRL w Europie. Ma stanowić strategiczny przyczółek do podboju kontynentu. Tuż po ogłoszenia zwycięstwa wyborczego Łukaszenki jako pierwszy na świecie złożył mu telefoniczne gratulacje Xi Jinping.  W geopolitycznej grze, jaka toczy się na Białorusi, chodzi nie tylko o bezpieczeństwo Polski, Europy Środkowej i całego Starego Kontynentu. Dla Chin to także istotny fragment ich batalii o nowy porządek świata. Łukaszenka i Xi Jinping  Mińsk od Pekinu rozdziela porażający dystans 6477 km. Ale Xi bez niedomówień, swoją szybką reakcją pokazał, iż bacznie przygląda się wydarzeniom na Białorusi. Agencja informacyjna Xinhua, która ma sieć swych biur w 170 państwach, stanowi potężne narzędzie chińskiej...
Dlaczego z taką furią wpływowe niemieckie pismo „Frankfurter Allgemeine Zeitung” piórem Bawarczyka Stephana Lehnstaedta zaatakowało setną rocznicę Bitwy Warszawskiej? Dlaczego polskie ekspozytury niemiecko-szwajcarskich mediów, Onet i „Newsweek”, zrobiły to samo? Przyczyna jest oczywista, choć zrobiono wiele, byśmy jej nie rozumieli. W niemieckiej mentalności nadal głęboko tkwi poczucie misji kulturowej wobec Polski i Europy. Według Niemców wielowiekowa praca kulturowa Berlina nad Wisłą i Wartą przesądziła o przynależności tych ziem do wyższego pod względem kulturowym organizmu. W tej perspektywie odzyskanie przez Polskę niepodległości jest kulturowym regresem. Ulrich Beck, wybitny niemiecki socjolog, urodzony w Słupsku w 1944 roku, zmarły w Monachium w 2015 roku, wyjaśniał dwa lata...
Dwa dni po wyborach, gdy na ulicach białoruskich miast OMON pacyfikował pokojowych demonstrantów, 11 sierpnia w Moskwie odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Massa z Siergiejem Ławrowem, szefem rosyjskiego MSZ. Panowie omawiali, w jaki sposób należy się przeciwstawić amerykańskim sankcjom dotyczącym Nord Stream 2. Wydarzenia na Białorusi ujawniają rosnące napięcie geopolityczne w regionie. Jest ono konsekwencją rosyjskiej ekspansji terytorialnej i braku twardej reakcji na zmianę granic Europy dokonaną przez Putina. Podczas gdy Polska, Litwa, Łotwa i Estonia starają się rozbroić geopolityczną bombę, która może doprowadzić do poważnego konfliktu, Niemcy i Rosja bronią projektu Nord Stream 2. Hass otwarcie skrytykował USA. „To, skąd otrzymujemy energię, jest...
Nie było dotąd w literaturze poświęconej teorii demokracji choćby wzmianki o totalnej opozycji jako elemencie systemu demokratycznego. Jest to coś równie absurdalnego jak słodka sól czy słony cukier. Totalna opozycja nie może mieć programu, bo narzuciłby on jej ograniczenia. Całkowita negacja działań przeciwnika daje narzędzie dehumanizacji drugiej strony, która staje się wrogiem totalnym. Ten proces odczłowieczania nie może się opierać na racjonalności, lecz na skrajnych emocjach. U podstaw totalnej opozycji programowo nie może być żadnych pozytywnych wartości. Skąd się więc wzięła?  Nie ma dwóch bardziej oddalonych od siebie skrajności jak totalna opozycja i państwo prawa. Platforma Obywatelska podważyła same fundamenty teorii demokracji, wzbogacając je o wymiar intelektualnego...
Pandemia koronawirusa, która wstrząsnęła światem, przyspieszyła wdrażanie technologii opartych na sztucznej inteligencji. Pokazała nam delikatność i kruchość tkanki społecznej zbudowanej przez ludzkość. Wielu badaczy ostrzega, że spontaniczna ekspansja SI spowoduje w najbliższej dekadzie skokowy wzrost bezrobocia. Może dehumanizować człowieka i marginalizować go, bo stanie się on najsłabszym ogniwem technologii nakierowanej na efektywność. Wdrażanie SI winno być podporządkowane dobru człowieka i wspólnoty społecznej, aby nie doprowadzić do załamania systemów na masową skalę. Polska stara się realizować taką wizję. Jeden z najwybitniejszych brytyjskich matematyków, prof. Marcus du Sautoy, przeżył głęboki szok, gdy w marcu 2016 roku algorytm pokonał człowieka w go, najtrudniejszej grze,...
Wielki projekt odbudowy europejskiej gospodarki po koronawirusie Berlin chce wykorzystać do tego, aby Unia sfinansowała jego ambicje w byciu globalnym liderem technologii wodorowych. W ten sposób Niemcy chcą wykorzystać swoją dominację w UE i osiągnąć długofalowy cel strategiczny – niemiecki sen o globalnej potędze. Za unijną strategią wodorową stoi wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, radykalny przeciwnik projektu Międzymorza i Polski. Bez zbytniego zainteresowania europejskiej prasy 10 czerwca RFN przyjęła niemiecką strategię wodorową (Nationale Wasserstoffstrategie). 1 lipca zaczęła się półroczna niemiecka prezydencja w Radzie UE. Także bez burzy medialnej, 8 lipca, Komisja Europejska (KE) klepnęła dwa dokumenty dotyczące strategii energetycznej – strategię wodorową i tzw....
Zwycięstwo sprzed stu lat obroniło nas przed zagładą. Przypomniało też światu szczególne geopolityczne i kulturowe miejsce Rzeczypospolitej w Europie. Gdyby zachodnie elity już wówczas zrozumiały, że Polska i państwa Międzymorza są kluczem do bezpieczeństwa Starego Kontynentu, nie byłoby milionów ofiar II wojny światowej i zimnowojennego podziału Europy. Dziś znów Polska i państwa Międzymorza stają się areną cywilizacyjnego starcia w obronie fundamentów europejskiej aksjologii. Dlatego reelekcja Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich ma wymiar historycznego zwycięstwa. Zatriumfowała polska racja stanu. Wybór narodu dokonał się w przededniu obchodów setnej rocznicy innego wyjątkowego wydarzenia, które zaważyło na losach Polski i Europy. 12 sierpnia 1920 roku bolszewicka armia rozpoczęła...
Zestawmy ze sobą dwie okładki tygodników. Pierwsza pochodzi z okupowanej Polski, z 13 października 1939 roku, i jest wydana w języku polskim przez hitlerowską propagandę. Ukazuje żołnierza okupacyjnej armii stojącego na baczność u wejścia do grobu polskiego bohatera narodowego. Podpis przy zdjęciu: „Niemiecka warta honorowa przy grobie marszałka Piłsudskiego na Wawelu”. Okładka druga pochodzi z listopada 2015 roku z niemiecko-szwajcarskiego magazynu „Newsweek”, wydawanego w języku polskim. Jest wysoce obraźliwa dla każdego, kto ma świadomość, iż prezydent Polski reprezentuje majestat RP. Użyte określenie „Bewzstyd”, wsparte agresywnym, obraźliwym gestem dłoni, skierowanym wobec prezydenta, jest totalnie prymitywną ingerencją w politykę polską. Jak wytłumaczyć fakt, iż podczas okupacji...