Wznowić Polską Akademię Literatury!

Suwerenność narodu oznacza jego niepodległość – polityczną, gospodarczą i kulturową. Nazajutrz po odzyskaniu niepodległości Polska niemal doszczętnie zlikwidowała swoją armię, wyprzedała fabryki i banki i przystąpiła do likwidowania kultury oraz oświaty, zastępując kulturę rozrywką, a oświatę – pedagogiką wstydu. Niewytłumaczalnej autodestrukcji towarzyszyła likwidacja elit, emigracja fachowców, zablokowanie powrotu niepodległościowej Polonii. Kultura polska straciła i moralną, i artystyczną busolę. „Malowany ptak”, „Nasza klasa” czy „Ida” nie są przykładem wielkości, humanitaryzmu i mierzenia się literatury ze złem, tylko przykładem służalczości i tchórzostwa

W 2015 r. przyszło na Polaków otrzeźwienie, zjawił się jednak nowy problem – nikt nie potrafi się zorientować w naszej masie upadłościowej, zwłaszcza w najważniejszej dziedzinie, tej, która jest podstawą tożsamości narodu – w kulturze. Nikt nie potrafi przedstawić programu naprawy, a jeśli takie powstają – brak ludzi zdolnych je ocenić. Stąd ten tekst. 
Należy jak najprędzej wznowić Polską Akademię Literatury. „Wznowić” – bo została powołana w 1933 r. na mocy polskiego prawa, zaistniała jako najbardziej prestiżowa instytucja polskiej kultury. A że przez lata nie działała? Właśnie dlatego trzeba wznowić jej działalność. „Wznowienie” jest i prostsze, i mądrzejsze niż tworzenie od nowa. Hasło „powoływania” to de facto hasło zaniechania. Jest bowiem prawie niemożliwe do realizacji, nie tylko ze względu na działalność agentury czy uaktywnienie się Targowicy, lecz także ze względu na wady charakterologiczne literatów. Powoływanie PAL trwało lat 15 – powtórne powoływanie trwałoby jeszcze dłużej, gdyż resztki elit pozostałych po latach PRL i tzw. III RP cechują się niższym stopniem patriotyzmu i wyrobienia obywatelskiego, a większym – egoizmu i sprzedajności. 
Trochę historii
Dodać trzeba, że powołanie Polskiej Akademii Literatury było efektem żmudnej pracy, a może nawet...
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: