Wszyscy ludzie profesora

Żona bliskiego współpracownika Jaruzelskiego, antyklerykałowie, genderyści i twórca plagiatów oskarżyli wrocławską młodzież protestującą przeciwko wykładowi prof. Zygmunta Baumana o antysemityzm, a broniącemu ją profesorowi zarzucili manicheizm

Oskarżenie o antysemityzm, szczególnie w Niemczech, jest najgorszym z możliwych rodzajów naznaczenia. Osoby lub środowiska nim dotknięte niemal natychmiast tracą jakąkolwiek wiarygodność. Niemiecki kwartalnik naukowy „Information Philosophie” taką łatkę przypiął młodzieży, która w 2013 r. przerwała wykład prof. Zygmunta Baumana. Niemal natychmiast zareagował na to pomówienie prof. Andrzej Przyłębski
z Uniwersytetu
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: