Czarny piątek

We Francji istnieje już prawie 2200 meczetów. Europa rozdaje pieniądze na zakup sznura, na którym islamiści ją powieszą

W ubiegły piątek, 26 czerw­ca, miały miejsce dwa tragiczne wydarzenia, które zwiastują nieodległą w czasie, całkowitą, rewolucyjną przemianę naszego zachodniego świata.
Islamscy terroryści zaatakowali na trzech kontynentach jednocześnie. Tego samego dnia w jedynym światowym mocarstwie, wywodzącym się z tradycji chrześcijańskiej, zakwestionowano instytucję heteroseksualnego małżeństwa.
Wewnętrzni barbarzyńcy Zachodu, liberalno-lewicowi rewolucjoniści rozbijają od pół wieku znienawidzony „system”. Przegrawszy na ulicach Paryża i w
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: