Chaos albo chrześcijaństwo

Nikt nie wymusił powstania państw. Podobnie jak przywództwa. Każda wspólnota go potrzebuje. Rodzina, naród, Kościół. Dziś, w czas zarazy, zobaczyliśmy wyraźnie, jak mocno przywództwo wiąże się z odpowiedzialnością. Odpowiedzialny człowiek stara się zaspokoić swoją potrzebę bezpieczeństwa duchowego i fizycznego. Tak powstały Kościół i państwa. Nowożytna agresja wobec autorytetu i wspólnot rodzących więzi, a co za tym idzie odpowiedzialność, wzięła się z niedojrzałości. Postulaty powstałych w...
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: