Co nam gwarantuje artykuł 5

Rosyjska agresja wobec Ukrainy oraz kolejne prowokacje Rosji wobec państw Europy Wschodniej zmuszają nas do refleksji nad pojęciem fundamentalnego bezpieczeństwa Polski. Wywołany przez Władimira Putina kryzys militarny i polityczny jest testem realnej spójności jednego z najważniejszych elementów stabilizujących powojenny układ sił na świecie – Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)

Przystąpienie Polski do NATO w 1999 r. było psychologiczną cezurą zarówno dla Polaków, jak i dla państw demokratycznego Zachodu. Dla Polaków było powrotem do naturalnego statusu Polski jako pełnoprawnego podmiotu polityki międzynarodowej. Z punktu widzenia ówczesnych
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: