Tomasz Pisula

Widmo wojny z Rosją dodało zupełnie nowego kontekstu wszelkim wydarzeniom, mogącym godzić w polityczną lub wojskową kondycję najważniejszych członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tego właśnie powodu informacja o nagłej rezygnacji, a raczej odwołaniu amerykańskiego sekretarza obrony Charlesa Hagela musi budzić wiele pytań, najważniejsze z nich zaś dotyczą ewentualnych zmian w amerykańskiej polityce militarnej i – szerzej – w amerykańskiej polityce zagranicznej Paradoksalnie, skomplikowaną rolę, którą odegrał Charles „Chuck” Hagel na amerykańskiej scenie politycznej, będzie nam najłatwiej zrozumieć poprzez analogię do perypetii obecnego marszałka polskiego Sejmu, Radosława Sikorskiego. Najciekawszym i zarazem najbardziej chlubnym elementem życiorysów obu polityków są...
Przeprowadzone w pierwszy wtorek listopada wybory powszechne w USA okazały się politycznym trzęsieniem ziemi. W ich wyniku Partia Demokratyczna utraciła dotychczasową kontrolę nad Senatem, tracąc w nim siedem miejsc, pogłębiła swoje straty w kontrolowanej już wcześniej przez Republikanów Izbie Reprezentantów, tracąc tam 12 miejsc, musiała oddać im też trzy kolejne fotele gubernatorów oraz straciła wpływy w wielu legislaturach stanowych. Europejczycy oczekujący radykalnych zmian w amerykańskiej polityce zagranicznej muszą jednak uzbroić się w cierpliwość – na zmiany, jeśli w ogóle nastąpią, będziemy musieli jeszcze długo poczekać Przede wszystkim należy pamiętać, że amerykański system polityczny jest systemem prezydenckim, dającym Barackowi Obamie bardzo szerokie możliwości działania, w...
Przemówienie prezydenta Putina podczas obrad Klubu Wałdajskiego w Soczi oraz wywiad, którego udzielił niedawno „Rosyjskiej Gazecie” były wieloletni szef rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa i aktualny sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew, dają unikalny wgląd w ideologię decydującą o działaniach Kremla na arenie międzynarodowej Z jednej strony widać, że za rosyjską agresją wobec świata zewnętrznego stoi tłumiony przez wiele lat kompleks niższości, z drugiej – że Rosja opiera swoją politykę zagraniczną na zupełnie irracjonalnej koncepcji współzawodnictwa z USA o status światowego supermocarstwa.  Festiwal czołobitności Relacjonując niedawne wydarzenia z Soczi, światowe środki masowego przekazu podkreślały przede wszystkim lizusostwo, z jakim oficjalne media...
Długofalowym celem polityki Władimira Putina jest przejście do historii swojego kraju jako ten, któremu po latach rozpadu i upokorzeń udało się wskrzesić potęgę rosyjskiego imperium. Prowadzona przez Kreml polityka jest mieszanką działań gospodarczych, wojskowych i wizerunkowych, przy czym te ostatnie wydają się sprawiać rosyjskiej władzy szczególną przyjemność. W sposób charakterystyczny dla dyktatur i państw autorytarnych wizerunek kreowany przez Kreml ma w tym samym stopniu służyć jego polityce zagranicznej i wewnętrznej, co schlebiać własnej próżności Odzyskiwanie symbolicznego, imperialnego statusu Rosji jest dla Putina tak ważne, że czasami odbywa się w sposób zagrażający rosyjskim interesom politycznym i gospodarczym. Dobrym przykładem takiej sytuacji są relacje rosyjsko-...
Niedawne zajęcie Krymu i inwazja na wschodniej Ukrainie, wcześniejszy atak na Gruzję oraz trwająca od lat okupacja mołdawskiego Naddniestrza nie pozwalają nam żywić żadnych złudzeń co do bezpieczeństwa niepodległych państw sąsiadujących z Rosją. Tu fakty są niezaprzeczalne: Rosja, gdy tylko ma taką możliwość, stara się powiększać strefę swoich wpływów politycznych, ekonomicznych i wojskowych. Raz zdobytej przewagi strzeże później bezlitośnie, również angażując swoje siły zbrojne, łamiąc przy tym wszystkie międzynarodowe konwencje i prawa Tylko przez ostatni miesiąc Rosja groziła już interwencją wojskową dwóm kolejnym krajom regionu, które zaczęły prowadzić niezależną od niej politykę gospodarczą, tj. Kazachstanowi i Mołdawii. Wysunięcie przez Rosję roszczeń politycznych wobec państw...
Rosyjska agresja wobec Ukrainy oraz kolejne prowokacje Rosji wobec państw Europy Wschodniej zmuszają nas do refleksji nad pojęciem fundamentalnego bezpieczeństwa Polski. Wywołany przez Władimira Putina kryzys militarny i polityczny jest testem realnej spójności jednego z najważniejszych elementów stabilizujących powojenny układ sił na świecie – Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) Przystąpienie Polski do NATO w 1999 r. było psychologiczną cezurą zarówno dla Polaków, jak i dla państw demokratycznego Zachodu. Dla Polaków było powrotem do naturalnego statusu Polski jako pełnoprawnego podmiotu polityki międzynarodowej. Z punktu widzenia ówczesnych członków NATO, zwrot państw dawnego Układu Warszawskiego ku Zachodowi był potwierdzeniem upadku komunizmu i drogą do dalszej...
To że USA, jak każdy inny kraj na świecie, usiłują podsłuchiwać sieci teleinformatyczne, nie powinno dziwić nikogo. Zdumienie mogą budzić jedynie ich możliwości techniczne, pozwalające na monitorowanie od 20 do 60 mln połączeń telefonicznych dziennie w samej tylko RFN, zaledwie jednego z wielu krajów współpracujących z Amerykanami w największym projekcie wywiadowczym w historii. To dzięki potencjałowi Doliny Krzemowej USA mogły zaoferować krajom Europy obróbkę i udostępnienie pozyskanych danych w zamian za nieograniczony dostęp do ich sieci teleinformatycznych. Nieprzypadkowo oburzenie Niemiec początkowo nie koncentrowało się na samym fakcie podsłuchiwania, lecz na tym, że USA zwracały do RFN informacje dopiero czwartej kategorii, zachowując te najistotniejsze dla siebie. Rządy wielu...