Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Prawo Lityńskiego

Dodano: 17/10/2012 - Nr 42 z 17 października 2012
Przy okazji dyskusji z przyjaciółmi nad propozycjami objęcia pełnym podatkiem zusowskim wszelkich umów o pracę, ukrywanych do tej pory pod szatą prawną umów zlecenia i umów o dzieło, jeden z dyskutantów zauważył, iż ideą rządu dresiarzy jest objęcie składkami na ZUS wszelkich dochodów. Drugi zaproponował zatem, już nieco ironicznie, by obciążyć składką także dochody z wynajmu mieszkań, a trzeci – już w zupełnie kpiarskim tonie – skonstatował, że jeśli tak, to także odsetki od lokat oszczędnościowych w bankach powinny zostać „ozusowane”. Funkcjonujące nie tylko w potocznym języku określenie „ozusowane” jest bardzo praktycznym neologizmem, nawiązującym w swym źródłosłowie do faktycznego charakteru składki na ZUS, czyli charakteru podatkowego. Nietrudno bowiem zgadnąć, że „ozusować” to mutacja bezokolicznika „opodatkować”. Jakim to podatkiem jest zatem składka przekazywana państwu pod pozorem świadczeń społecznych? Ano oczywiście jest podatkiem od pracy. Jeśli masz w naszym kraju pracę,
     
47%
pozostało do przeczytania: 53%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze