Prawo Lityńskiego

Przy okazji dyskusji z przyjaciółmi nad propozycjami objęcia pełnym podatkiem zusowskim wszelkich umów o pracę, ukrywanych do tej pory pod szatą prawną umów zlecenia i umów o dzieło, jeden z dyskutantów zauważył, iż ideą rządu dresiarzy jest objęcie składkami na ZUS wszelkich dochodów. Drugi zaproponował zatem, już nieco ironicznie, by obciążyć składką także dochody z wynajmu mieszkań, a trzeci – już w zupełnie kpiarskim tonie – skonstatował, że jeśli tak, to także odsetki od lokat oszczędnościowych w bankach powinny zostać „ozusowane”. Funkcjonujące nie tylko w potocznym języku określenie „ozusowane” jest bardzo praktycznym neologizmem, nawiązującym w swym źródłosłowie do faktycznego charakteru składki na ZUS, czyli charakteru podatkowego. Nietrudno bowiem zgadnąć, że „ozusować” to mutacja bezokolicznika „opodatkować”. Jakim to podatkiem jest zatem składka przekazywana państwu pod pozorem świadczeń społecznych? Ano oczywiście jest podatkiem od pracy. Jeśli masz w naszym kraju pracę, powinieneś zapłacić od tego podatek, który tylko w nieznacznej części posłuży twym przyszłym świadczeniom chorobowym lub emerytalnym. Propozycja, by opodatkować nim także dochody z najmu lub z zysków kapitałowych, idzie w przeciwnym kierunku niż założone, stricte podatkowe cele składki zusowskiej. Dochody osiągane z majątku, a nie tylko z pracy, opodatkowuje się już w naszym kraju podatkiem dochodowym. Jednakże dochody z pracy także podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Po raz pierwszy opodatkowuje się je podatkiem socjalnym (składka na ZUS) i podatnikami są tu zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jednak po zapłaceniu tego haraczu państwo opodatkowuje nasze osobiste, pozbawione już około 40 proc. swojej wartości dochody z pracy kolejnym podatkiem, który tym razem nazywa dochodowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kompletnie niepotrafiący rządzić nasi dresiarze dopracowali koncept opodatkowania podatkiem od pracy także dochodów z majątku. Peerelowskie pochodzenie obecnych „elyt” skłania...
[pozostało do przeczytania 7% tekstu]
Dostęp do artykułów: