Prawo Lityńskiego

Przy okazji dyskusji z przyjaciółmi nad propozycjami objęcia pełnym podatkiem zusowskim wszelkich umów o pracę, ukrywanych do tej pory pod szatą prawną umów zlecenia i umów o dzieło, jeden z dyskutantów zauważył, iż ideą rządu dresiarzy jest objęcie składkami na ZUS wszelkich dochodów. Drugi zaproponował zatem, już nieco ironicznie, by obciążyć składką także dochody z wynajmu mieszkań, a trzeci – już w zupełnie kpiarskim tonie – skonstatował, że jeśli tak, to także odsetki od lokat oszczędnościowych w bankach powinny zostać „ozusowane”. Funkcjonujące nie tylko w potocznym języku określenie „ozusowane” jest bardzo praktycznym neologizmem, nawiązującym w swym źródłosłowie do faktycznego
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: