Patrząc z dwóch stron

W gmachu, na którego fasadzie wykuto napis: „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej”, dokonano zatrzymania, skucia i odprowadzenia do aresztu bohatera walki o prawa naszego narodu do niepodległości i suwerenności.

W toku jednego z procesów, mającego za przedmiot zadośćuczynienie za krzywdy doznane z rąk ubeckich oprawców, w ławach dla publiczności pojawił się bohater walki o niepodległy byt naszego państwa, jeden z historycznych i obecnych przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, były poseł i niegdysiejszy kandydat na urząd prezydenta – Adam Słomka. Przyszedł obserwować proces, w którym jeden z jego kolegów zmagać się miał z wymiarem sprawiedliwości III RP. W swoich roszczeniach wobec prawnej kontynuatorki Peerelu żądał on zadośćuczynienia za represje doznane od poprzedniczki. Adam Słomka pojawił się tam jako przedstawiciel internetowego portalu, by zarejestrować przebieg rozprawy. Zgodnie z obowiązującym prawem, ten bohater walki o Niepodległą, sądzony w latach 80. w procesie relacjonowanym przez ówczesne media reżimowe i skazany za działalność w KPN, zgłosił wniosek o zgodę na rejestrowanie rozprawy internetową kamerką, którą wcześniej ustawił na statywie, zapewne nie przypuszczając, że sąd III RP może okazać się bardziej gorliwy w naruszaniu konstytucyjnej zasady jawności życia publicznego i transparentności organów państwa niż jego peerelowska wersja.

Jakież było zdziwienie publiczności, gdy po długiej naradzie Sędzia Przewodniczący ogłosił, iż sąd nie wyraża zgody na rejestrowanie przebiegu rozprawy. Po chwili od ogłoszenia tej zdumiewającej decyzji poinformował Adama Słomkę, iż ten co prawda może czynić sobie notatki z rozprawy, ale proszony jest o zdjęcie kamery ze statywu i schowanie jej, bo skład sądzący nie ma kontroli nad tym, czy urządzenie rejestruje obraz i dźwięk z rozprawy. I wtedy zdarzyło się coś, co przez postronnego obserwatora mogło być zinterpretowane dwojako. Adam Słomka odmówił wykonania...
[pozostało do przeczytania 45% tekstu]
Dostęp do artykułów: