Fundusz Trójmorza wesprze inwestycje w regionie . BGK zaangażowany w tworzenie wehikułu finansującego inwestycji w krajach Trójmorza i w UE

Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija koncepcję Funduszu Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund, 3SIIF). Formalnie 3SIIF działa od maja br. – na zasadach komercyjnych, angażując się w zyskowne dla udziałowców inwestycje. 
 
To nie pierwszy taki międzynarodowy projekt, w którym bierze udział BGK. Bank jest bowiem także uczestnikiem Funduszy Marguerite I i Marguerite II. 
W projekt Funduszu Trójmorza zaangażowane są także – w różnej skali – inne instytucje rozwoju państw Inicjatywy Trójmorza. Obejmuje on kraje członkowskie Unii Europejskiej, leżące między trzema morzami – Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym (tj. Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy,
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: