Fundusz Trójmorza wesprze inwestycje w regionie . BGK zaangażowany w tworzenie wehikułu finansującego inwestycji w krajach Trójmorza i w UE

Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija koncepcję Funduszu Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund, 3SIIF). Formalnie 3SIIF działa od maja br. – na zasadach komercyjnych, angażując się w zyskowne dla udziałowców inwestycje. 
 
To nie pierwszy taki międzynarodowy projekt, w którym bierze udział BGK. Bank jest bowiem także uczestnikiem Funduszy Marguerite I i Marguerite II. 
W projekt Funduszu Trójmorza zaangażowane są także – w różnej skali – inne instytucje rozwoju państw Inicjatywy Trójmorza. Obejmuje on kraje członkowskie Unii Europejskiej, leżące między trzema morzami – Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym (tj. Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Słowację, Austrię, Węgry, Rumunię, Słowenię, Chorwację oraz Bułgarię). 
Inicjatywa Trójmorza powołana została w 2015 r. przez polskiego prezydenta Andrzeja Dudę i chorwacką prezydent Kolindę Grabar-Kitarović w celu zacieśnienia współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej między państwami regionu. 
Fundusz Trójmorza to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza – to wehikuł inwestycyjny do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. Jak określają to jego inicjatorzy, Fundusz uzupełnia i wzmacnia zaangażowanie kapitałowe poszczególnych krajów Trójmorza i instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Co istotne, jest inicjatywą komercyjną i rynkową, która zapewni zróżnicowane możliwości inwestycyjne i atrakcyjny zwrot dla inwestorów. Jej celem zaś jest zarabianie i przynoszenie zysków inwestorom. Głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju naszego regionu Europy i budowa infrastruktury transportowej, energetycznej i IT na osi północ–południe. 
Przewodniczącą rady nadzorczej 3SIIF została wybrana Beata Daszyńska-Muzyczka, reprezentująca polski bank rozwoju (i będąca jego prezesem), czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, pomysłodawcę Funduszu. W jego radzie nadzorczej znajdują się również przedstawiciele banków rozwoju z Rumunii, Łotwyi Czech. ...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: