Rusza pomoc suszowa. ARiMR przyjmuje wnioski od 3 października

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomia ze środków krajowych pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku przez suszę i inne klęski żywiołowe. Nabór wniosków trwał będzie od  3 do 31 października 2019 r.

W 2018 r. ARiMR wypłaciła rolnikom rekompensaty za szkody w uprawach spowodowane suszą w rekordowej wysokości ponad 2 mld zł.  W tym roku gospodarze również mogą ubiegać się o finansowe wsparcie.      

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

Wysokość rekompensat jest zróżnicowana. Zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie.

W przypadku upraw, w tym wieloletnich użytków zielonych, stawka na 1 ha wynosi 1000 zł – gdy straty oszacowano na co najmniej 70 proc., 500 zł –  przy szkodach wynoszących  co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. Stawki te nie dotyczą wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Stawka na 1 ha za szkody powstałe na użytkach zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej, kształtuje się następująco: przy stratach na poziomie co najmniej 70 proc. – 500 zł, gdy wyniosły one co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. – 250 zł. 

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw...
[pozostało do przeczytania 21% tekstu]
Dostęp do artykułów: