Wiele twarzy kłamstwa. Politycy o sowieckim najeździe na Polskę 17 IX 1939 roku

Człowiek jest z natury zły i zachłanny. Ponieważ celem państwa są ład i porządek w społeczności składającej się ze egoistycznych jednostek, rządzenie polega więc na utrzymaniu poddanych w stanie, w którym albo nie mogą, albo nie chcą szkodzić władcom. To jedna z zasad realizmu politycznego, którego najbardziej znanym głosicielem był Niccolo Machiavelli. Realizm polityczny, jako sztuka skutecznego ujarzmiania społeczeństwa, największą popularność zyskał w XX wieku, jego zwolennikami byli więksi lub mniejsi tyrani i dyktatorzy. Za mistrza tej sztuki uznać należy Józefa Stalina. Osiągnięcia jego cenione są także w dzisiejszej Rosji.

Cynizm jako fundament polityki jest równie stary jak sama polityka i jak historia, usłużnie dostarczająca uzasadnień cynicznym politykom. Już Tukidydes twierdził, że w polityce miarą nie jest dobro jako kategoria moralna, lecz interes jako kategoria pragmatyczna. A skoro można zanegować dobro – wedle Tatarkiewicza niekwestionowaną wartość moralną – to z innymi wartościami jest już łatwiej. Szczególnym wrogiem dyktatorów była (i jest) prawda. Marksistowskie myślenie dialektyczne – podstawa również współczesnego języka poprawności politycznej – dostarcza politykom-realistom szczególnie sprawnych narzędzi wykoślawiania i przeinaczania prawdy.

Niewinny pakt o nieagresji
Jednym z najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, było moskiewskie spotkanie ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa 23 sierpnia 1939 roku. Data tego spotkania dziś jest obchodzona jako Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Z pełną premedytacją zdecydowałem się na takie rozwlekłe zdanie, zamiast napisać po prostu „pakt”. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. Otóż głównym aktem podpisanym wówczas przez Ribbentropa i Mołotowa był pakt o nieagresji, zaczynający się od słów: „Pragnąc wzmocnienia...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: