O zamówieniach publicznych raz jeszcze

Mam nadzieję, że wybaczycie mi Państwo monotematyczność, kolejny bowiem raz chciałbym swój felieton poświęcić tematyce zamówień publicznych. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że stoimy na progu radykalnych zmian dotykających tego zagadnienia, a doświadczenie uczy, że następna okazja o podobnej skali powtórzy się dopiero za kilkanaście lat. Chodzi mi oczywiście o plany uchwalenia nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Pisać więc o tej sprawie warto, a na nawet trzeba. To tyle tytułem usprawiedliwienia.

Odnosząc się zaś do samego tematu, chciałbym odwołać się do jednej z najbardziej palących kwestii dotyczących zamówień publicznych w Polsce. Mam tutaj na myśli kwestię ryzyka, a konkretniej ryzyka cenowego lub ryzyka zmiany ceny. W tekście skupię się na najbardziej reprezentatywnym przykładzie dotyczącym budownictwa. Problem dotyka obecnie zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ci pierwsi nie mogą znaleźć oferentów na realizację najpilniejszych inwestycji. Jeśli zaś już ktoś się pojawi i wyrazi gotowość startu w przetargu, to oczekuje zapłaty przewyższającej często kilkakrotnie założenia budżetowe inwestora. Wykonawcy zaś, ci, którzy już realizują kontrakty, mają bardzo poważne problemy związane z osiągnięciem założonych celów finansowych, mogą bowiem skończyć przedsięwzięcie na minusie, często na bardzo dużym minusie. W konsekwencji więc tracą i jedni, i drudzy, a finalnie tracimy my, obywatele, bo to głównie z naszych podatków budowane są drogi, mosty i inne obiekty infrastrukturalne.

Dlaczego zatem jest tak, jak jest? Problem jest mocno skomplikowany. Polska przeżywa obecnie istny boom, jeśli chodzi o inwestycje drogowe i kolejowe, wykorzystujemy środki unijne pozostałe do końca wspólnotowej perspektywy budżetowej. Jeśli tego nie zrobimy, te pieniądze przepadną. Stąd ambitne plany największych inwestorów, czyli GDDKiA oraz PKP PLK. To zaś oznacza skokowy wzrost zamówień na roboty budowlane, a jak mówi jedno z prawideł...
[pozostało do przeczytania 38% tekstu]
Dostęp do artykułów: