Emerytury po nowemu. Zmiany w OFE trzeba rozpatrywać łącznie z wprowadzeniem PPK

Czy uczestnicy Otwartych Funduszy Emerytalnych zyskają czy stracą na zmianach zaproponowanych przez rząd? Eksperci oceniają, że to korzystne rozwiązanie zarówno dla klientów OFE, jak i dla gospodarki.

W połowie kwietnia rząd przedstawił propozycję likwidacji OFE, polegającą na przeniesieniu aktywów na Indywidualne Konta Emerytalne uczestników. Osoby, które nie zechcą skorzystać z takiej opcji, mogą złożyć wniosek o przekazanie środków do ZUS. Rząd tłumaczy, że takie uporządkowanie systemu emerytalnego jest niezbędne w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, uzupełniających go o segment dodatkowych, dobrowolnych, prywatnych form oszczędzania na cele emerytalne. A dodatkowe odkładanie na emeryturę jest konieczne przy obecnych trendach demograficznych, gdyż przyszłe świadczenia z ZUS będą coraz niższe.

Upadek drugiego filara
Te same trendy demograficzne, na które powołuje się obecny rząd, były powodem, dla którego ponad 20 lat temu powołano do życia Otwarte Fundusze Emerytalne. Zgodnie z uchwaloną w 1997 r. ustawą część obowiązkowej składki odprowadzanej do ZUS trafiała na indywidualne konta w OFE, zarządzane przez prywatne instytucje.
W ten sposób obok pierwszego filara emerytalnego, czyli ZUS, powstał drugi, czyli właśnie OFE. Istniała też możliwość oszczędzania na emeryturę w ramach prywatnego trzeciego filara, co w odróżnieniu od dwóch poprzednich było już dobrowolne i – jak się okazało – mało popularne.
Taki system działał do 2013 r., kiedy w obliczu szybko rosnącego długu publicznego (m.in. wskutek powiększającej się luki w VAT) poprzedni rząd PO i PSL postanowił sięgnąć po środki zgromadzone w OFE. Ministerstwo Finansów kierowane przez Jacka Rostowskiego tłumaczyło, że skoro większość środków fundusze inwestują w obligacje (taki był wymóg ustawowy), a państwo emitując obligacje coraz bardziej się zadłuża, m.in. po to, aby dopłacać do systemu, to nie ma on sensu.
...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: