Zbrodnia katyńska – sowieckie ludobójstwo. Mord z nienawiści

Czyny dokonane w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych – realizowane przez zabójstwo członków grupy, spowodowanie poważnych uszkodzeń ciała lub rozstroju psychicznego, przez umyślne tworzenie takich warunków życia, które doprowadzić mają do całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego członków grupy – nazywamy ludobójstwem. Ta zbrodnia się nie przedawnia. Tak stanowi konwencja ONZ z 9 grudnia 1948 roku. Związek Sowiecki dokonywał na Polakach ludobójstwa od sierpnia 1937 co najmniej do lipca 1941 roku. Jego kulminacją była wiosna 1940 roku, gdy strzałem w tył głowy zamordowano minimum 21 768 polskich jeńców wojennych, a do obozów Archipelagu GUŁag i w bezludne stepy Kazachstanu deportowano ponad 200 tysięcy Polaków.

Pierwotnym i niezmiennym fundamentem komunizmu były terror i przemoc. Dotykały one zarówno konkretnych jednostek, jak i wielomilionowych grup. Uosobieniem terroru komunistycznego stał się Józef Stalin, nieodrodny uczeń Lenina i Dzierżyńskiego. Stalin zaś szczególnie nienawidził Polaków.
 
„Czyśćcie i kopcie ten polski brud…”
Słowa te zapisał własnoręcznie Józef Stalin na raporcie Nikołaja Jeżowa zawierającym dane z pierwszego etapu operacji antypolskiej NKWD. Rozpoczęto ją 11 sierpnia 1937 roku na podstawie rozkazu 00485 podpisanego przez Jeżowa, ówczesnego szefa NKWD. W Związku Sowieckim rozpoczynał się właśnie kolejny etap terroru: po rozkułaczaniu i Wielkim Głodzie przyszła kolej na walkę ze „szpiegami”. Tych zaś najłatwiej było „znaleźć” wśród członków tych mniejszości narodowych w ZSRS, których rodacy tworzyli własne państwa. „Szpiegami” mianowano więc przede wszystkim Niemców, Polaków i Łotyszy – początkowo tych, którzy pracowali w sowieckich służbach, armii, organizacjach. Potem sięgnięto po ludzi zatrudnionych w przemyśle, a gdy operacja nabrała rozmachu, oskarżonym o szpiegostwo i osądzonym mógł być każdy Polak. Wedle...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: