Mąż stanu musi myśleć pokoleniami

Kim jest mąż stanu? To polityk, który potrafi odczytać zachodzące procesy polityczne i przewidzieć ich skutki, który umie skutecznie wpłynąć na rzeczywistość i który ma wizję optymalnego stanu dla zbiorowości, jakiej przewodzi. Jednym słowem, mąż stanu tworzy historię.

Po dojściu do władzy Hitlera, Józef Piłsudski zaproponował Francji wojnę prewencyjną, która miała zapobiec agresywnym poczynaniom nazistowskiego państwa. Jako jedyny europejski przywódca zrozumiał niebezpieczeństwo, które zawisło na Polską i Europą. I zaproponował rozwiązanie. Niestety na próżno.

Podobnym geniuszem wykazał się Piłsudski przed I wojną światową. Już 5 lutego 1914 roku, w
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: