NSA – sąd na barykadzie postkomuny. Rzecznik dyscyplinarny z Komitetu Zakładowego PZPR

Naczelny Sąd Administracyjny zablokował dekomunizację ulic stolicy. Walczy też z reformami sądownictwa i wprzęga w tę walkę unijny trybunał, który ma ułatwić omijanie obowiązującego w Polsce prawa. Sędziowie NSA udowadniają, podobnie jak ich koledzy z Sądu Najwyższego, jak potrzebna była dekomunizacja. Dekomunizacja ich samych. Bo żyjemy w rzeczywistości absurdalnej: rzecznikiem dyscyplinarnym NSA mającym zwalczać tam nieprawidłowości jest Jerzy Chromicki, w stanie wojennym dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości i działacz Komitetu Zakładowego PZPR.

Czołowi sędziowie NSA to figury mające związki z dawnym systemem PRL. Nie tylko dlatego, że wtedy robili kariery, lecz także ze względu na ich własny udział w budowie komunizmu bądź powiązania rodzinne z ludźmi aparatu systemu totalitarnego.

Na froncie walki z PiS
W 2018 roku NSA wyszedł na pierwszą linię frontu walki z rządem PiS, występując do unijnego trybunału przeciw reformie SN. Nowela ustawy o SN powodowała konieczność wycofania przez ten sąd pytań prejudycjalnych dotyczących KRS. Tymczasem kilkanaście godzin po uchwaleniu nowych przepisów NSA, idąc na odsiecz towarzyszom z Sądu Najwyższego, skierował dwa pytania prejudycjalne kwestionujące niezależność KRS. W ten sposób otworzył drogę do kwestionowania przez unijne instytucje polskich organów konstytucyjnych.
Również w 2018 roku sędziowie NSA zablokowali uchwałę KRS o powołaniu sędziów do Izby Karnej SN. Sąd ten postanowił o wstrzymaniu uchwały Rady dotyczącej nowej obsady sędziowskiej. Równocześnie sam prezes NSA Marek Zirk-Sadowski przemawiając na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN w 2018 roku, krytykował nowelizację ustawy o SN. Nazwał czas reformowania przez PiS wymiaru sprawiedliwości „sądnym dniem”, strasząc, że władza dokonuje zmiany ustroju SN i wywraca sposób jego funkcjonowania. Grzmiał, że działania władz spowodują zachwianie stabilności i trwałości SN, jego zdaniem, tak...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: