Przedsiębiorcy chcą zmian

Przed kilkoma tygodniami zajęliśmy się w Radzie tematem zamówień publicznych. Dokładnie chodzi o to, aby przedsiębiorstwa polskie z polskim kapitałem mogły skutecznie w tych przetargach startować i je wygrywać. Dotąd często nawet sam start w wyścigu o zrealizowanie publicznego zamówienia był praktycznie niemożliwy ze względu na liczne bariery formalne i finansowe.

Dlatego w przetargach często startuje tylko jeden podmiot. To fatalna sytuacja. Tracą zarówno polskie przedsiębiorstwa, jak i zamawiający. Daleko nam na przykład do Skandynawów, gdzie przetargi z jedną ofertą należą do zdecydowanej rzadkości. W Polsce zaś to niemal norma. W konsekwencji tracimy wszyscy, całe społeczeństwo. Widząc, jakim problemem jest dla MSP kwestia zamówień publicznych, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tematowi, w tym celu przeprowadziliśmy krótką ankietę. Nie miała ona charakteru naukowego i nie spełniała standardów doboru próby, głos mógł zabrać każdy zainteresowany. Jej celem było oddanie głosu samym przedsiębiorcom. Uzyskaliśmy 45 odpowiedzi. 82 proc. badanych, którzy poświęcili swój czas i odpowiedzieli na nasze pytania, brało udział w przetargu organizowanym przez podmiot publiczny. W 42 proc. byli to mikroprzedsiębiorcy, 31 proc. prowadzi działalność w małej skali, zaś 27 proc. w średniej. Aż 84 proc. uważa, że obecnie obowiązujące prawo zamówień publicznych wymaga zmian. Jedno z pytań brzmiało: „Jakie problemy dostrzegasz, jeśli chodzi o organizację przetargów publicznych?”. Były zarówno odpowiedzi sugerowane (można było wskazać więcej niż jedną opcję, stąd wyniki nie sumują się do 100 proc.), jak i możliwość wpisania własnych propozycji. Wśród tych sugerowanych 62 proc. wskazało kryterium najniższej ceny jako główny problem, 53 proc. odpowiadających zaznaczyło nadmierny formalizm i skomplikowane procedury, 44 proc. zaś zbyt wysokie wymagania związane z udziałem w postępowaniu przetargowym. Wśród własnych uwag padały takie jak: zbyt wysokie...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: