List w ważnej sprawie

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
zwracam się do Pana Premiera w imieniu całej Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, która aktywnie działa na polu budowania wartości polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pragniemy udzielić poparcia dla dotychczasowych działań Rządu Zjednoczonej Prawicy.


Szanowny Panie Premierze, rada w ostatnim roku aktywnie i z wielkim zaangażowaniem rozpoczęła prace nad ważnymi i dalekosiężnymi programami, które wpisują się w założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Z wielką nadzieją obserwujemy działania Rządu w zakresie ponownego zdefiniowania interesu narodowego, jakim jest budowa silnej polskiej gospodarki, w szczególności w sektorze MiŚP.

W ramach naszych działań prowadzimy kampanię dotyczącą definicji występujących w gospodarce, których prawidłowe określenie jest podstawą racjonalnego patriotyzmu gospodarczego.

Od jesieni ubiegłego roku prowadzimy program „Kapitał Polonii”, który ma być instrumentem, pomostem i sposobem na zaangażowanie się polonijnego kapitału w Polsce oraz budowaniem możliwości dla polskich właścicieli MiŚP do ekspansji zagranicznej. „Kapitał Polonii” jest projektem, który rozumiemy jako kapitał ludzki, szeroko pojęte know how biznesowe, doświadczenie oraz elementy patriotyzmu gospodarczego.

Kolejnym działaniem Rady jest stworzenie inkubatora dla budowania wartości dodanej polskich przedsiębiorstw. Widzimy konieczność, aby łańcuch wartości dodanej w gospodarce obejmował nasze firmy na wszystkich jego poziomach, co zwiększy konkurencyjność MŚP w globalnej gospodarce.

Jesteśmy bardzo aktywnym obserwatorem wszystkich Pańskich działań i od czasu objęcia przez Pana funkcji Premiera RP, widzimy przeniesienie akcentów Rządu ze sfery socjalnej na sferę gospodarczą. Jest to wg nas bardzo pozytywne działanie, gdyż według nas tylko silna narodowa gospodarka jest podstawą do...
[pozostało do przeczytania 42% tekstu]
Dostęp do artykułów: