Otwórzmy rynek zamówień publicznych dla MŚP

Zarówno Polska, jak i świat żyją obecnie pandemią COVID-19. Ten zjadliwy wirus wyrządza szkody ludzkiemu zdrowiu i stanowi poważne zagrożenie szczególnie dla najsłabszych: ludzi starszych, schorowanych, osłabionych. O tym myślmy i pamiętajmy w pierwszej kolejności. Na drugim miejscu są tematy gospodarcze. Chociaż one także pośrednio przekładają się na zdrowie i życie. Bez dobrze funkcjonującej gospodarki trudno mówić o godnym bycie. Wiele osób już teraz cierpi na poważne lęki i niepokoje związane z dniem jutrzejszym. Zamartwiają się, co będzie z nimi i ich rodzinami, jak zwiążą koniec z końcem. Temu niepokojowi trzeba szybko wyjść naprzeciw. 

W Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa (RG SWS) szukamy rozwiązań, które pomogą przetrwać polskiej gospodarce ten czas oraz przyspieszą jej rozkwit, kiedy, z Bożą pomocą, pokonamy epidemię. Wysłaliśmy list otwarty do Pana Premiera, skierowaliśmy także pismo do ministra finansów, w obu tych dokumentach wskazujemy, co naszym zdaniem trzeba zrobić w tym momencie. Zachęcam Państwa do wejścia na naszą stronę internetową www.radagospodarcza-sws.pl w celu zapoznania się z naszymi propozycjami. 

Jednocześnie jednak szukamy optymalnych opcji, które pozwolą na szybkie odbicie i utrwalą stabilne fundamenty rozwoju naszego kraju. Przez wiele miesięcy RG SWS uczestniczyła w dyskusji na temat nowego prawa zamówień publicznych. Rozmawialiśmy o tym z panią minister Jadwigą Emilewicz i szefem Urzędu Zamówień Publicznych, Hubertem Nowakiem. Przygotowaliśmy analizy i rekomendacje, napisaliśmy wiele tekstów prasowych. Wydawało się, że wraz z uchwaleniem nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych temat można, przynajmniej na jakiś czas, odłożyć. Okazuje się jednak, że rzeczywistość wymaga, aby do niego wrócić. 

W ustawie znalazło się wiele naszych propozycji, nie udało się jednak umieścić w niej jednego, bardzo ważnego rozwiązania. Chodzi mianowicie o przyznanie puli zamówień przedsiębiorstwom...
[pozostało do przeczytania 40% tekstu]
Dostęp do artykułów: