Światowa prasa o Polsce

Restytucja mienia żydowskiego
Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) ostrożnie przyjęła oświadczenie wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego o planach dot. przyjęcia ustawy zapewniającej częściową rekompensatę za mienie konfiskowane prywatnym właścicielom w czasach komunizmu. (…) Mienie, które należało przed Holokaustem do 3,3-milionowej społeczności żydowskiej w Polsce, zostało zagrabione przez nazistowskie siły okupacyjne i znacjonalizowane przez komunistów.
Eksperci ds. restytucji oceniają, że po Holokauście osoby pochodzenia żydowskiego i żydowskie instytucje w Polsce straciły nieruchomości o łącznej wartość powyżej 1 mld dol. Według danych WJRO Polska jest jedynym ze znaczących krajów Europy, który nie zdołał uchwalić ustawy krajowej dotyczącej restytucji (…). „Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż Polska uznała dziś potrzebę wprowadzenia ustawy, która rozwiąże kwestię skonfiskowanego mienia” – oświadczył wiceprzewodniczący WJRO Gideon Taylor. „Jednak ważne jest, aby rekompensata lub odszkodowanie były pełne i kompletne, a także sprawiedliwe wobec wszystkich, którzy stracili mienie, w tym ocalałych w Holokauście i ich rodzin” – czytamy w oświadczeniu.
żydowska agencja Jewish Telegraphic Agency
14 października 2017 r.Na wakacje do Polski
W branży hotelarskiej istnieje pewna progresja, która towarzyszy polepszeniu klimatu dla biznesu w jakimś kraju. Najpierw turyści zaczynają przyjeżdżać coraz liczniej, zwiększając tym samym zapotrzebowanie na hotele. To pobudza zainteresowanie ze strony wielu globalnych marek, co jest drugim etapem progresji. Wreszcie inwestorzy zaczynają dopasowywać się do zainteresowania marek, podnosząc w ten sposób pozycję kraju w rankingu globalnego hotelarstwa.
Jednym z najnowszych przykładów państwa, gdzie istnieje udowodniona progresja, jest Polska, która zaczęła kilka lat temu budować swoją reputację wśród osób z Ameryki, Francji, Wielkiej Brytanii,...
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: