Królowa Północy z gorącym sercem. W przeddzień wizyty Ojca Świętego

„Boże, błogosław Łotwę” – tak zaczyna się hymn tego bałtyckiego kraju, który w tym roku obchodzi 100-lecie państwowości i 25. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Agłony, zwanej łotewską Częstochową, znanej jeszcze w czasach Inflantów jako miejsce kultu maryjnego. Już za chwilę w trakcie swojej pielgrzymki do agłońskiej Królowej Północy przybędzie papież Franciszek.
 
 
Na co dzień Agłona, położona we wschodnim regionie Łotwy – Łatgalii, w zasadzie jest większą wsią, gdzie mieszka mniej niż tysiąc osób. Jednak tylko bardzo śmiała osoba mogłaby wyznać to jej mieszkańcom otwarcie. Dumę, którą szczycą się lokalni mieszkańcy, umacnia coroczna obecność tysięcy pielgrzymów, najważniejszych polityków państwa przybywających tu w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A już za kilka dni drugi raz w ciągu ostatnich 25 lat przybędzie tu z pielgrzymką głowa Kościoła katolickiego.
 
Jednak droga Łotyszy, w tym Łatgalczyków, do wiary chrześcijańskiej nie była prosta. Prawosławie, katolicyzm, luteranizm były dla większej części z nich religią przyjezdnych. Choć plemiona, które dziś stanowią naród łotewski, nie zdążyły zawiązać państwowości przed podbojami sąsiadów, to aż do 1187 roku pozostawali ostatnimi poganami na ówczesnej mapie Europy. O losie wiary Łatgalczyków ostatecznie zdecydował związek tej ziemi z Rzecząpospolitą. Po kolejnych wyniszczających wojnach w regionie w XVI wieku wiara w Chrystusa lokalnej ludności zasiedlającej gęste lasy wokół Agłony osłabła. Udało się to zmienić, kiedy sprawę w swoje kobiece, ale po łatgalsku mocne ręce wzięła polska szlachcianka Ewa Justyna z Sielickich Szostowicka. W 1697 roku ta pobożna niewiasta sprowadziła do Agłony wileńskich dominikanów, a rok później – właśnie 15 sierpnia – jej służąca Anna miała w miejscu przyszłej świątyni widzenie Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku. Ostatecznie murowany biały kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w stylu barokowym został tu...
[pozostało do przeczytania 52% tekstu]
Dostęp do artykułów: