Tajwan bliżej Chin

Rezultat wyborów z zadowoleniem przyjęto w Pekinie. Nacjonalistyczna partia Kuomintang (kierowana przez Czang Kaj-szeka) opowiada się za ścisłą współpracą gospodarczą z Chinami i nie wyklucza zjednoczenia obu państw w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wyniki odebrano jako wyraz uznania większości mieszkańców wyspy dla korzyści płynących ze wzajemnej wymiany handlowej. W ostatnich latach Chiny szeroko otworzyły swój olbrzymi rynek zbytu dla towarów i inwestycji z Tajwanu, napędzając tamtejszy eksport. Udział Chin w tajwańskim eksporcie wzrósł do 28 proc., podczas gdy udział USA, dawniej głównego partnera handlowego, spadł z 50 do 12 proc. Po otwarciu bezpośrednich połączeń lotniczych z
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: