Tajwan bliżej Chin

Rezultat wyborów z zadowoleniem przyjęto w Pekinie. Nacjonalistyczna partia Kuomintang (kierowana przez Czang Kaj-szeka) opowiada się za ścisłą współpracą gospodarczą z Chinami i nie wyklucza zjednoczenia obu państw w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wyniki odebrano jako wyraz uznania większości mieszkańców wyspy dla korzyści płynących ze wzajemnej wymiany handlowej. W ostatnich latach Chiny szeroko otworzyły swój olbrzymi rynek zbytu dla towarów i inwestycji z Tajwanu, napędzając tamtejszy eksport. Udział Chin w tajwańskim eksporcie wzrósł do 28 proc., podczas gdy udział USA, dawniej głównego partnera handlowego, spadł z 50 do 12 proc. Po otwarciu bezpośrednich połączeń lotniczych z kontynentem Tajwan odwiedza blisko 2 mln Chińczyków rocznie.

W 2010 r. uczyniono kolejny krok w obustronnych relacjach. Zawarto umowę o wolnym handlu, na mocy której stopniowo zostaną zniesione wzajemne cła na ok. 500 towarów. Umowa wyraźnie uprzywilejowuje Tajwan, na co Pekin z pewnością nie zgodziłby się wobec innego partnera. Zacieśnianie współpracy gospodarczej stanowi jednak dla Chin przede wszystkim inwestycję polityczną. Coraz częściej mówi się, że jest to nowy oręż do podboju wyspy. O ile kiedyś komuniści grozili zbrojną inwazją Tajwanu, teraz zamierzają go po prostu „wykupić”.

Strategia ta o wiele lepiej sprawdza się wobec hedonistycznych, roszczeniowych społeczeństw liberalno-demokratycznych. Przeciętni, nastawieni na rozpasaną konsumpcję wyborcy są dziś coraz bardziej zobojętniali wobec dawniej fundamentalnych wartości, takich jak wolność i suwerenność.
Uzależniając nowoczesną, lecz niewielką gospodarkę Tajwanu od olbrzymiego chińskiego rynku zbytu, Pekin tworzy sobie potężne narzędzie do korumpowania zarówno elit politycznych i finansowych, jak i samych wyborców. Tajwańczycy będą odczuwać stale rosnącą presję, by stopniowo godzić się z perspektywą „nieuchronnego” zjednoczenia lub przynajmniej pogłębionej integracji, być może w stylu Hongkongu...
[pozostało do przeczytania 31% tekstu]
Dostęp do artykułów: