Egipt. Niepewna przyszłość

Wyborcze przymiarki

Względnie zadowolone z dotychczasowego rozwoju wydarzeń są dwa najstarsze i największe ugrupowania opozycyjne, islamistyczne Bractwo Muzułmańskie i liberalna partia Wafd, mające od dawna ugruntowane fundamenty i silną bazę społeczną.

Swój podstawowy cel – uzyskanie legalnego statusu i swobodę działania – osiągnęły już poprzez obalenie Mubaraka. Nie przejawiają więc rewolucyjnego zapału. Są ugodowo nastawione do rządzącej Najwyższej Rady Wojskowej i nie naciskają na gwałtowniejsze zmiany.
Bractwo Muzułmańskie unika angażowania się w protesty i niemal od razu publicznie poparło powołany przez wojskowych rząd i reformy
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: