Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Polski „Sokół”

Dodano: 12/01/2012 - Nr 2 z 11 stycznia 2012
„Sokół” sportowy i patriotyczny Pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które założono we Lwowie, miało charakter narodowy. Stawiało na rozwój fizyczny, moralny i duchowy społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. Za swoją dewizę druhowie przyjęli łacińską sentencję „Mens sana in corpore sano” – „W zdrowym ciele zdrowy duch”, która podkreśla jedność fizycznego i duchowego rozwoju. Ruch sokoli był przede wszystkim ukierunkowany na budzenie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich, łącząc w sobie pierwiastki sportu, patriotyzmu i głębokiej religijności. Działalność „Sokoła” nie pozostała bez znaczenia dla odradzającej się ojczyzny. W roku 1911 utworzono harcerstwo, a w roku następnym powołano Stałe Drużyny Sokole, w których organizowano kursy żołnierskie i podoficerskie, ćwiczono także strzelanie. Członkowie „Sokoła” odegrali istotną rolę w powstaniu wielkopolskim, ok. 80 proc. kadry dowódczej stanowili druhowie towarzystwa, a pierwszą ofiarą powstania był druh
     
14%
pozostało do przeczytania: 86%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze