Damian Małecki

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” miało mieć charakter narodowy i być organizacją apolityczną, o co szczególnie apelowano wtedy na łamach „Gazety Narodowej”: „Towarzystwo gimnastyczne powinno dbać o to, żeby nie mając nic wspólnego z polityką, wykluczyć ją zgoła z grona członków. Dbajmy o to, aby nadać i zachować towarzystwu cechę narodową, a obojętną jest i powinno być rzeczą, czy wydziałowy lub członek liczy się do postępowców lub konserwatystów, do białych lub czerwonych. Wybierajmy takich, którzy by bez względu na stronnictwo, do którego należą, najlepiej Towarzystwem kierować umieli. Starajmy się nie wykluczać nikogo, lecz przeciwnie zespolić, połączyć wszystkie stronnictwa w jedno wielkie, silne stronnictwo ruchu gimnastycznego”. Towarzystwo ukierunkowane było na budzenie uczuć...
„Sokół” sportowy i patriotyczny Pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które założono we Lwowie, miało charakter narodowy. Stawiało na rozwój fizyczny, moralny i duchowy społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. Za swoją dewizę druhowie przyjęli łacińską sentencję „Mens sana in corpore sano” – „W zdrowym ciele zdrowy duch”, która podkreśla jedność fizycznego i duchowego rozwoju. Ruch sokoli był przede wszystkim ukierunkowany na budzenie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich, łącząc w sobie pierwiastki sportu, patriotyzmu i głębokiej religijności. Działalność „Sokoła” nie pozostała bez znaczenia dla odradzającej się ojczyzny. W roku 1911 utworzono harcerstwo, a w roku następnym powołano Stałe Drużyny Sokole, w których organizowano kursy żołnierskie i podoficerskie,...